Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 lutego 2014 roku

_IMG_2066Przedstawiamy Państwu otrzymane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Urzędu Miasta i Gminy Skawina projekty uchwał na XL zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 26 lutego 2014 roku wraz z porządkiem obrad. Złożymy również wniosek, aby projekty uchwał zostały zamieszczane w BIP UMiG Skawina dzięki czemu będą dostępne bez specjalnego wnioskowania o nie (w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej) dla każdego mieszkańca gminy, jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Jeszcze tym razem pozwolimy sobie wyręczyć urząd w kwestii publikacji projektów uchwał w internecie.

Porządek obrad XL zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 lutego 2014 roku:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji – POBIERZ
 3. Informacja w sprawie realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2014 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie, (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ
 6. Uchwała w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Polance Hallera wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ
 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta  Gminy Skawina) – POBIERZUzasadnienie uchylenia uchwały (POBIERZ)
 8. Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ Uzasadnienie powołania inkasenta (POBIERZ)
 9. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Radnych Klubu PiS) – POBIERZ
 11. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej  ds. okręgów wyborczych – jedno czytanie  ( projekt Radnych Rady Miejskiej) – POBIERZ
 12. Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej ds. strefy płatnego parkowania – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej) – POBIERZ
 13. Uchwała w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie Gminy Skawina na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina) – POBIERZ
 14. Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi – jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej) – POBIERZ
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i zapytania – dyskusja na temat  mieszkań tymczasowego pobytu wraz z podjęciem decyzji.
 17. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 18. Uchwała w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – jedno czytanie (projekt  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina).
 19. Zamknięcie sesji.

Uwaga:

 1. Punkty 17 i 18  porządku obrad zostaną wyłączone z jawności sesji, w związku z czym materiały dot. tych uchwał otrzymują wyłącznie Radni Rady Miejskiej.
 2. Załączniki graficzne do pkt. 10 są dostępne w wersji papierowej w Biurze Rady.

___

Co prawda załączniki graficzne do punktu 10 porządku obrad również są informacją publiczną i powinny zostać opublikowane, ale jeśli ktoś z mieszkańców jest bliżej zainteresowany tymi załącznikami, może je zobaczyć w Biurze Rady Miejskiej bądź wystąpić z wnioskiem o ich udostępnienie w formie elektronicznej na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

_IMG_2066fot. infoskawina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *