Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina

Rejestr_umów_SkawinaW listopadzie 2013 r. wystosowaliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Adama Najdera pismo z propozycją utworzenia rejestru umów, jakie Gmina Skawina (a także jednostki jej podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi. Taka baza danych obejmowałaby informacje dotyczące umów podpisanych przez Gminę w zakresie wszystkich wchodzących w Gminę obszarów działalności.

Nasza propozycja dotyczy utworzenia rejestru, w którym znajdowałyby się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość takiej umowy.

Wyrażamy przekonanie, że inicjatywa ta znajdzie zrozumienie w Gminie Skawina i zakończy się powodzeniem, to znaczy szybkim stworzeniem oraz opublikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej takiego rejestru, by każdy mieszkaniec mógł się przekonać na co przeznaczane są środki publiczne z gminnego budżetu.

W naszym przekonaniu rejestr wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom obywateli – mieszkańców gminy w kwestii wzmacniania przejrzystości jak i jawności działań administracji samorządowej. Gminny samorząd terytorialny tworzą bowiem obywatele zamieszkujący określone terytorium.

Dlaczego dostęp dla każdego mieszkańca rejestru umów Gminy jest ważny?

Dzisiaj informacje, komu Urząd Miasta i Gminy zleca wykonanie dzieła nie są dostępne lub bardzo trudno dostępne. Może to sprzyjać marnotrawstwu publicznych pieniędzy i korupcji, choć oczywiście nie możemy zakładać z góry, że tak jest. Jeśli nie będziemy interesować się tym z kim, i na jakie kwoty urząd podpisuje umowy, może powstać pokusa zamawiania towarów i usług od z góry założonych kontrahentów. Publikowanie każdej umowy powinno jeszcze bardziej zracjonalizować gospodarowanie publicznymi funduszami i przyczynić się do tego, że w gminnym budżecie znajdą się pieniądze na sprawy ważne dla mieszkańców.

Treść pisma skierowanego do Burmistrza miasta i Gminy Skawina:

a2

Artykuł 241. Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż przedmiotem składanych do urzędu wniosków mogą być:

(…) w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź z UMiG Skawina, poinformujemy Państwa o tym na portalu.

 

Poniżej wybrane podmioty, które udostępniły w BIP rejestry umów:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

UG Słaboszów

UM Proszowice

UG Wicko

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Miasta Szczecin

Muzeum Powstania Warszawskiego

CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY

Ministerstwo Obrony Narodowej

UM Katowice – (prywatna publ.)

Kobylkowo – (prywatna publ.)

UM Milanówek – (prywatna publ.)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa – Otwartego Warszawa – Mokotów

 

Zobacz także: Rejestru umów w gminie Skawina ciąg dalszy (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

2 response to "Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina"

  1. Przez: olo Zamieszczono: 12 grudnia 2013

    Cudów nie ma … rejestru też nie będzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *