Protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 44

___IMG_3004Społeczny Komitet Budowy Chodników „BEZPIECZNA DROGA 44” (więcej w zakładce: Bezpieczna Droga 44) po wykorzystaniu wszelkich dróg polubownego porozumienia, przystąpił do manifestacji i protestu w postaci wywieszenia czarnych transparentów z hasłami przewodnimi odzwierciedlającymi nasze oczekiwania względem bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Standardowo: Brak funduszy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w każdym piśmie przytacza jedną niezmieniającą się myśl przewodnią – „nie posiadamy środków finansowych na realizację tych zadań”.

Potrzebujemy około 7.5 mln zł na wybudowanie chodników. Budżet GDDKiA to 18,7 mld zł. To jest banalna kwota dla GDDKiA, a dla nas jest to priorytet w poprawie bezpieczeństwa.

W najbliższym czasie – już na początku maja planujemy pierwsze zgromadzenie publiczne – potocznie zwane blokadą. Następnie w każdym następnym tygodniu akcja obejmie kolejne miejscowości w kierunku Skawiny.

Mieszkańcy są już zdesperowani walką o budowę chodników i w każdej chwili są gotowi wyjść na drogę i manifestować swoje żądania.

GALERIA ZDJĘĆ (fot. Marcin Pacułt):

Marcin Pacułt

Społeczny Komitet Budowy Chodników “Bezpieczna Droga 44”

Miejsce protestu w Jaśkowicach, dnia 6 maja 2015 r.:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=AjcyIkdDMyM”]

Zobacz materiał TVP Kraków o proteście:

PROTESTTVP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma 7,5 mln złotych by poprawić bezpieczeństwo m.in. młodych matek z dziećmi w wózku i dzieci chodzących do szkoły na drodze krajowej nr 44, a tymczasem wydała w ubiegłym roku na premie dla swoich pracowników prawie 30 mln zł. Zostali nagrodzeni za sumienne wykonywanie swoich obowiązków – pisze “Gazeta Polska Codziennie” (artykuł  z dnia 23 maja 2013 r: – Nagrody w GDDKiA – 30 mln zł za fuszerkę). Tylko w jednym roku.

Premie i nagrody dla pracowników GDDKiA za wkład pracy w realizację zadań

Na stronie Sejmu RP dostępna jest o d p o w i e d ź  sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra – na zapytanie posłów Adama Rogackiego i Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie premii i nagród dla pracowników Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze (3585) 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytania panów posłów Adama Rogackiego i Zbigniewa Girzyńskiego z dnia 28 lutego 2013 r. (sygn. SPS-024-3585/13 i SPS-024-3586/13) oraz z dnia 6 marca 2013 r. (sygn. SPS-024-3587-3600/13) w sprawie premii i nagród dla pracowników oddziałów GDDKiA informuję, iż nagrody okresowe, uznaniowe i specjalne przyznawane są w GDDKiA zgodnie z regulaminem dysponowania funduszami nagród w GDDKiA za wkład pracy w realizację zadań, w tym o szczególnym stopniu złożoności, odpowiedzialności, oraz za realizację zadań dodatkowych. Natomiast premie są stałym składnikiem wynagrodzenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wynikającym z regulaminu premiowania. W załączeniu przekazuję zestawienie tabelaryczne z interesującymi panów posłów danymi w podziale na oddziały GDDKiA.

Zestawienie premii i nagród dla Oddziałów GDDKiA w całym kraju (za rok 2012)

A w nim m.in. można przeczytać:

GDDKiA Białystok – premie: 461 489,87 zł, nagrody: 1 097 276,00 zł

GDDKiA Katowice – premie: 692 755,06 zł, nagrody: 1 368 999,00 zł

GDDKiA Kraków – premie: 138 840,18 zł, nagrody: 1 010 764,00 zł

GDDKiA Łódź – premie: 529 972,80 zł, nagrody: 1 773 538,82 zł

GDDKiA Poznań – premie: 503 624,86, nagrody: 1 653 930,68 zł

GDDKiA Warszawa – premie: 1 292 428,97 zł, nagrody: 3 561 934,00 zł

GDDKiA Wrocław – premie: 609 166,11 zł, nagrody: 1 757 171, 64 zł

Raport NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych do ruchu w latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w pełni od 2011 roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40 proc. dróg o łącznej długości 834 km, oddanych do użytku od stycznia 2008 do końca marca 2013 roku. Wady i usterki wystąpiły na ponad 70 proc. odcinków zbadanych przez NIK. Z kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63 mln zł – związanych z koniecznością wykonywania dodatkowych robót i prac naprawczych.

NIK szczegółowo skontrolowała 30 ze 124 inwestycji oddanych do użytku w latach 2008-2013. Jak ustalili kontrolerzy Izby na ponad 70 proc. (22 z 30) sprawdzonych odcinków dróg oddanych do ruchu wystąpiły wady i usterki. Wybudowane drogi miały m.in.: spękaną i nierówną nawierzchnię, niedobory asfaltu i niewłaściwie wykonaną nawierzchnię bitumiczną. (…)

Więcej tu: NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

 

Czy mieszkańcom starczy determinacji by doprowadzić do budowy chodników wzdłuż DK nr 44?

Czy GDDKiA znajdzie pieniądze na tę inwestycję?

Sprawę będziemy monitorować.

 

Zobacz także:

Bezpieczna Droga 44

Fanpage na FacebookuTAK dla budowy chodnika wzdłuż DK 44 od Jaśkowic do Skawiny

AKTUALIZACJA (26 kwietnia 2015 r.):

Jeden z naszych Czytelników złożył niedawno zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie wypłaconych w roku 2014 nagród dla pracowników tych jednostek (wraz z oddziałami w województwach). Jednostkom tym podlega infrastruktura drogowa.

Odpowiedź, którą otrzymał z ministerstwa, przesłał do naszej redakcji.

Wynika z niej, że na nagrody dla pracowników ministerstwa “za indywidualne osiągnięcia w pracy oraz w związku z osiągnięciem stażu pracy uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej” w samym roku 2014 przyznano: 1 milion 855 tysięcy złotych.

Nagrody_Ministerstwo_InfoSkawina

 

AKTUALIZACJA (28 kwietnia 2015 r.):

W nawiązaniu do powyższego, publikujemy otrzymaną przez naszego Czytelnika odpowiedź z Centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Nagrody_GDDKiA_2014

Z informacji, które Pan Piotr otrzymał wynika, że na same nagrody dla pracowników tych dwóch urzędów: Ministerstwa oraz GDDKiA (wraz z oddziałami) przeznaczono w samym tylko 2014 roku ponad 21 milionów złotych.

10 response to "Protest w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 44"

 1. Przez: hałas Zamieszczono: 20 kwietnia 2015

  Kolejnym problemem są przekroczenia hałasu. Pomiary 2010 r
  Tabela 4.2. Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego (LDWN, LN) w 2010 roku w
  województwie małopolskim.
  Skawina, (powiat krakowski) Przekroczenia wartości dopuszczalnych [dB] pora
  dzienna 16,8 [dB] pora nocna 13,3 [dB]
  http://www.krakow.pios.gov.pl/
  Zator – Skawina
  Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie wskaźnika Ldwn o wartości 68 – 75 dB. Budynki na tym odcinku w większej odległości od drogi znajdują się w zasięgu hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. /priorytet wysoki/
  Czas realizacji zaproponowanych działań naprawczych został wyznaczony do roku 2033. Zakłada się, że do roku 2025 powinny zostać zrealizowane zadania określone dla terenów objętych priorytetem wysokim.
  Czyli część osób obecnie zamieszkujących domy przy drodze nie dożyje. Można przypuszczać, że obecnie sytuacja wygląda jeszcze gorzej (wzrost liczby samochodów).

 2. Przez: strąbiony Zamieszczono: 19 kwietnia 2015

  Nie lubię tych dużych zielonych cystern, codziennie (1 min 32 s filmu) ich spotkam w drodze do pracy. Wożą zborze do Biogranu z Wadowic. Zawsze im się śpieszy, przeganiają z drogi klaksonem to nie moja wina, że nie ma chodnika i pobocza również.

  • Przez: strąbiony Zamieszczono: 19 kwietnia 2015

   sorry * zboże 😉

  • Przez: kofi Zamieszczono: 19 kwietnia 2015

   nie zboże do biogranu tylko pasze dla zwierząt ze Spytkowic.

 3. Przez: smog Zamieszczono: 19 kwietnia 2015

  Władze województwa zapowiadają budowę kolejnego odcinka obwodnicy miasta. Stworzenie dostępu do terenów przewidzianych pod inwestycje zapewne zaowocuje kolejnym wzrostem pojazdów na DK44 między Oświęcimiem a Skawiną oraz Krakowem i Skawiną. Kolejne tysiące ciężarówek przejeżdżające przez wioski a po wybudowaniu firm, dojdą pojazdy kontrahentów i pracowników dojeżdżających do nich. Obwodnica wokół której są setki hektarów przewidzianych pod przemysł szybko staje się drogą dojazdowa i nie ma nic wspólnego z obwodnicą. Nie usuwa problemów komunikacyjnych tylko je potęguje, to cena jaką mieszkańcy płacą i będą płacić za wizję gminy jaką tworzą decydenci. Wytnie się kolejne tysiące drzew, wpakuje setki milionów w infrastrukturę (podatki). Kowalski ciągle będziecie słyszeć o wpływach z podatków i nowych miejscach pracy, ciesząc się, że w Pekinie jest jeszcze gorsze powietrze niż w Skawinie i winił sąsiada palącego w piecu węglem.

 4. Przez: brd Zamieszczono: 18 kwietnia 2015

  Dla decydentów każdy człowiek który zginie na drodze przy której nie ma chodnika, to tylko kolejna ofiara do statystyki. Oni nie widzą osób które giną, dramatu rodzin. Widzą liczby nie ludzi, może pora to zmienić.

 5. Przez: miejscowy Zamieszczono: 18 kwietnia 2015

  Mieszkańcy naszej gminy za sprawą zarządców dróg skazani są na samochód. Ostatnie dane 500 samochodów na 1000 mieszkańców nie świadczą o zamożności społeczeństwa tylko braku alternatywy w wyborze środka transportu. Chodzenie pieszo i jazda rowerem po DK44 to dla wielu osób konieczność.
  Polityka jaka prowadzą zarządcy dróg prowadzi do wykluczenia społecznego ogromnej liczby mieszkańców naszej gminy i nie dotyczy to tylko działań GDDKiA. Święta przepustowość której hołdują to dyskryminacja niechronionych użytkowników dróg.

 6. Przez: skawinianin Zamieszczono: 18 kwietnia 2015

  Brak chodników przy DK44 dotyczy również miasta Skawina, ul.Piłsudskiego, Krakowska od wiaduktu nad torami do granicy z Krakowem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *