Protokół z naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

_SkawinaSesjaJak poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, w konkursie na stanowisko urzędnicze: Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 2 oferty. O prowadzonym naborze pisaliśmy w artykule: Konkurs na stanowisko urzędnicze – Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Poniżej znajdziecie Państwo protokół z przeprowadzonego naboru.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

W dniu 8 czerwca 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 108.2016, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Audytor Wewnętrzny.

Termin składania ofert upłynął w dniu 22 czerwca 2016 roku.

W terminie  aplikacje złożyły dwie osoby:

1)      Pani Magdalena Bociek, zam. Wola Filipowska

2)      Pani Aneta Gil, zam. Kraków

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Norbert Rzepisko – przewodniczący komisji
  2. Ewa Szczepanik – z-ca przewodniczącego komisji
  3. Teresa Wątor – członek komisji
  4. Anna Łabuda – członek
  5. Barbara Szarańska – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji

po przeanalizowaniu aplikacji w/w osób orzekła, iż spełniają one wymogi formalne i dopuszczone zostają do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 29 czerwca 2016 roku.

W dniu 29 czerwca 2016 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż Kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu naboru pytania.

W wyniku przeprowadzonych rozmów Komisja na stanowisko Audytora Wewnętrznego wybrała kandydaturę Pani Anety Gil. Osoba ta wykazała się nie tylko  największą wiedzą  merytoryczną z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości zarządczej, ale również  praktyczną, którą przedstawiła odpowiadając na pytania dotyczące konkretnych sytuacji. Ponadto posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 01 lipiec 2016 roku.

Protokół sporządziła:                                                                          Przewodniczący  Komisji

mgr Barbara Szarańska                                                                       mgr Norbert RZEPISKO

  Zatwierdził:

  BURMISTRZ

 mgr inż. Paweł KOLASA

_SkawinaSesja

Źródło: BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.