Protokół z naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

_SkawinaSesjaJak poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, w konkursie na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie tylko 1 oferta. O prowadzonym naborze i wymaganiach pisaliśmy w artykule: Praca w urzędzie: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Z uzasadnieniem wyboru można zapoznać się w poniższym protokole. Jednocześnie należy pochwalić Urząd Miasta i Gminy Skawina za szybkie udostępnienie dokumentu w BIP.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Data ogłoszenia
Forma zatrudnienia
Status naboru
W dniu 18 lipca 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 151.2016, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Termin składania ofert upłynął w dniu 04 sierpnia  2016 roku.
W terminie aplikację złożyła jedna osoba:
1)      Pani Katarzyna Żelazowska, zam. Skawina

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2016 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Norbert Rzepisko – przewodniczący komisji
  2. Ewa Szczepanik – z-ca przewodniczącego komisji
  3. Barbara Szarańska – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji

po przeanalizowaniu aplikacji Kandydatki orzekła, iż spełniła Ona wymogi formalne w związku z powyższym została dopuszczona do drugiego etapu naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Do Kandydatki wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 17 sierpnia 2016 roku.

W dniu 17 sierpnia 2016 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z zaproszoną Kandydatką. Komisja po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce przygotowanego zestawu pytań, uznała, iż wykazała się Ona  dużą znajomością wiedzy w zakresie dróg publicznych, a w szczególności układu drogowego Gminy Skawina. W związku z powyższym Komisja uznała, że Kandydatka posiada pełną znajomością wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania obowiązków Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i jednogłośnie orzekła o wyborze Pani Katarzyny Żelazowskiej na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 18 sierpień 2016 roku.

 

Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący  Komisji

mgr Barbara Szarańska                                                                       mgr Norbert RZEPISKO

 

Zatwierdził:

Burmistrz

mgr inż. Paweł Kolasa

Źródło:
BIP Gmina Skawina

Jawnosc_Informacja_Publiczna

1 response to "Protokół z naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej"

  1. Przez: poytre Zamieszczono: 1 września 2016

    Spora konkurencja była 😀 1 kandydatka i to pracownica urzędu. Dlaczego nie ma innych osób które chcą pracować w urzędzie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *