Protokół z naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Podatków i Opłat

Informacja_infoJak poinformowano w BIP Gminy Skawina, w tym konkursie nie wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie żadna oferta. O prowadzonym naborze pisaliśmy w artykule: Praca w urzędzie: Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat oraz Podinspektor w Wydziale Rachunkowości.

Protokół można zobaczyć poniżej. 

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat

   w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Data ogłoszenia
Forma zatrudnienia
Status naboru

W dniu 23 maja 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 99/2016, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat.Termin składania ofert upłynął w dniu 10 czerwca 2016 roku.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Norbert Rzepisko – przewodniczący komisji
  2. Ewa Szczepanik – z-ca przewodniczącego komisji
  3. Teresa Wątor – członek komisji
  4. Barbara Szarańska – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji

stwierdziła, że w  terminie nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko.

W związku z powyższym nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Podatków i Opłat pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 21 czerwca 2016  roku

 

Protokół sporządziła:

mgr Barbara Szarańska

 

Przewodniczący Komisji

 

mgr Norbert Rzepisko

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Informacja_info

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *