Protokół z naboru na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

_SkawinaSesjaJak poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, w konkursie na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 3 oferty. O prowadzonym naborze i wymaganiach pisaliśmy w artykule: Praca w urzędzie: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Z uzasadnieniem wyboru można zapoznać się w poniższym protokole. Jednocześnie należy pochwalić Urząd Miasta i Gminy Skawina za szybkie udostępnienie dokumentu w BIP.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, do realizacji projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

Data ogłoszenia
Forma zatrudnienia
Status naboru
W dniu 18 lipca 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 150.2016, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
Termin składania ofert upłynął w dniu 08 sierpnia 2016 roku.
W terminie aplikację złożyły trzy osoby:

1)      Pani Bożena Głowa – Droździewicz, zam. Skawina

2)      Pani Sławomira Żurek, zam. Skawina

3)      Pan Krzysztof Szulada, zam. Kraków

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2016 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Norbert Rzepisko – przewodniczący komisji
  2. Ewa Szczepanik – z-ca przewodniczącego komisji
  3. Mateusz Mlost – członek komisji
  4. Barbara Szarańska – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji

po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji orzekła, iż wszyscy Kandydaci spełniają  wymogi formalne w związku z powyższym zostali Oni dopuszczeni do drugiego etapu naboru, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Do Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 17 sierpnia 2016 roku.

W dniu 17 sierpnia 2016 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatami. Komisja  po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych, które polegały na zadaniu wszystkim Kandydatom tego samego zestawu pytań, uznała, iż dwie osoby tj.: Pani Bożena Głowa – Droździewicz oraz Pan Krzysztof Szulada wykazały się największą wiedzą zarówno merytoryczną, jak i praktyczną z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz możliwości związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków zewnętrznych. Ponadto Kandydaci ci podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowali się jako osoby komunikatywne, otwarte i asertywne. Komisja podejmując decyzję o wyborze dodatkowo wzięła pod uwagę dyspozycyjność Kandydatów oraz ich możliwości szybkiego podjęcia pracy na stanowisku. W związku z powyższym jednogłośnie orzekła, że Pan Krzysztof Szulada został wybrany  na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

 

Skawina, dnia 19 sierpień 2016  roku.

 

Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący  Komisji

mgr Barbara Szarańska                                                                       mgr Norbert RZEPISKO

 

 

Zatwierdził:

Burmistrz

mgr inż. Paweł Kolasa

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Jawnosc_Informacja_Publiczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.