Protokół z naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rachunkowości

Jawnosc_Informacja_PublicznaJak poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, w konkursie na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Rachunkowości wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 11 ofert. O prowadzonym naborze pisaliśmy w artykule: Praca w urzędzie: Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat oraz Podinspektor w Wydziale Rachunkowości. Ile z tych osób dostało się do dalszego etapu i kto wygrał konkurs można zobaczyć poniżej w protokole. Jednocześnie należy pochwalić Urząd Miasta i Gminy Skawina za szybkie udostępnienie dokumentu w BIP.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

W dniu 23 maja 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 100/2016, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Podinspektor w Wydziale Rachunkowości.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10 czerwca 2016 roku.W terminie  aplikacje złożyło jedenaście następujących osób:

1)      Pani Marta Bukowiec, zam. Skawina

2)      Pani Gabriela Karaś, zam. Skawina

3)      Pani Anna Karaś, zam. Skawina

4)      Pani Olga Kmiecik, zam. Skawina

5)      Pani Ilona Wójcik-Baran, zam. Skawina

6)      Pani Magdalena Caban, zam. Skawina

7)      Pani Beata Wójciak, zam. Krzyszkowice

8)      Pani Edyta Śliwa, zam. Jaśkowice

9)      Pani Ilona Dunal, zam. Skawina

10)    Pani Sylwia Lepiarz, zam. Skawina

11)    Pani Agnieszka Śliwa zam. Skawina

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

  1. Norbert Rzepisko – przewodniczący komisji
  2. Ewa Szczepanik – z-ca przewodniczącego komisji
  3. Teresa Wątor – członek komisji
  4. Barbara Szarańska – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji

po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji orzekła, iż pięć aplikacji osób tj.:

1)      Pani Beata Wójciak, zam. Krzyszkowice

2)      Pani Edyta Śliwa, zam. Jaśkowice

3)      Pani Ilona Dunal, zam. Skawina

4)      Pani Sylwia Lepiarz, zam. Skawina

5)      Pani Agnieszka Śliwa zam. Skawina

spełnia wymogi formalne i dopuszczone zostają do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 23 czerwca 2016 roku.

W dniu 22 czerwca Pani Beata Wójciak poinformowała Komisję, że w dniu 23 czerwca nie stawi się na rozmowę kwalifikacyjną i rezygnuje z udziału w dalszym etapie konkursu. W związku z powyższym jej kandydatura została odrzucona.

W dniu 23 czerwca 2016 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż Kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu naboru pytania.

W wyniku przeprowadzonych rozmów Komisja na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rachunkowości wybrała kandydaturę Pani Ilony Dunal. Osoba ta wykazała się największą wiedzą  merytoryczną z zakresu rachunkowości, w tym również znajomością zagadnień dotyczących rachunkowości budżetowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba  opanowana, odpowiedzialna i asertywna.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 24 czerwiec 2016 roku.

Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący  Komisji

mgr Barbara Szarańska                                                                       mgr Norbert RZEPISKO

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Jawnosc_Informacja_Publiczna

1 response to "Protokół z naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rachunkowości"

  1. Przez: xd Zamieszczono: 30 czerwca 2016

    Znowu praca dla swoich wybrano P. Ilonę Dunal z domu Żak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *