Protokół z konkursu na trzy wolne stanowiska Aplikanta Straży Miejskiej w Skawinie

straz_miejska_skawinaW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina 9 lutego 2016 r., o czym także pisaliśmy tutaj: Nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie.

Protokół z przeprowadzenia naboru na  trzy wolne stanowiska urzędnicze: Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie:

W dniu 9 lutego 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 28.2016, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) oraz art. 24, art. 24a i art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (j.t.:Dz. U. z 2013 poz. 1383 z późn. zm.) ogłosił nabór na trzy  wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA –Aplikant Straży Miejskiej w Skawinie. Termin składania ofert upłynął w dniu 24 lutego 2016 roku.

W terminie  aplikacje złożyło dziesięć następujących osób:

1)      Pani Karolina Janas, zam. Skawina

2)      Pani Agnieszka Korż, zam. Skawina

3)      Pani Katarzyna Tylek, zam. Skawina

4)      Pan Marcin Dzikowski, zam. Skawina

5)      Pan Paweł Piotrowski, zam. Skawina

6)      Pan Tomasz Bieda, zam. Skawina

7)      Pan Robert Ziarko, zam. Facimiech

8)      Pan Arkadiusz Nowak, zam. Skawina

9)      Pan Piotr Planta, zam. Rzozów

10)  Pan Paweł Kuchta, zam. Trąbki

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 29 lutego 2016 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Norbert Rzepisko –  przewodniczący Komisji,

2)      Ewa Szczepanik – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Karol Łuczak – członek Komisji

4)      Barbara Szarańska – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji orzekła, iż siedem aplikacji osób tj.:

1)      Pani Karoliny Janas, zam. Skawina

2)      Pani Agnieszki Korż, zam. Skawina

3)      Pani Katarzyny Tylek, zam. Skawina

4)      Pana Marcina Dzikowskiego, zam. Skawina

5)      Pana Pawła Piotrowskiego, zam. Skawina

6)      Pana Tomasza Bieda, zam. Skawina

7)      Pana Roberta Ziarko, zam. Facimiech

spełnia wymogi formalne i dopuszczone zostają do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 8 marca 2016 roku.

W dniu 8 marca 2016 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi Kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż Kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu naboru pytania.

W wyniku przeprowadzonych rozmów Komisja na Stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Skawinie wybrała kandydaturę Pani Agnieszki Korż, Pana Tomasza Bieda, Pana Pawła Piotrowskiego. Osoby te wykazały się nie tylko największą wiedzą merytoryczną na temat aktów prawa miejscowego i przepisów regulujących pracę Straży Miejskiej, ale również wiedzą praktyczną, którą przedstawiły odpowiadając na pytania dotyczące konkretnych sytuacji z jakimi na co dzień w swej pracy spotykają się Strażnicy Miejscy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowali się jako osoby obowiązkowe, zdyscyplinowane, opanowane i asertywne. Ponadto Komisja rekrutacyjna uznała, że ich dodatkowe kwalifikacje niewątpliwie będą atutem w pracy Strażnika Miejskiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 9 marca 2016  roku.

Protokół sporządziła:                                                                        Przewodniczący  Komisji

mgr Barbara Szarańska                                                                       mgr Norbert RZEPISKO

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

straz_miejska_skawina

Źródło:
BIP Gminy Skawina

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *