Protokół z naboru na stanowisko: Główny specjalista ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

info-icon-1-1010493-mW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina 25 stycznia 2016 r. Pisaliśmy o tym również w artykule: Nabory na stanowiska urzędnicze: w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury

Protokół

z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

W dniu 25 stycznia 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 14.2016 , na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA –Główny specjalista ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 1 etat. Termin składania ofert upłynął w dniu 10 lutego 2016 roku.

W terminie wpłynęły cztery oferty:

1)      Pani Agnieszka Płonka – Pyc, zam. Skawina,

2)      Pani Agata Prochwicz – Mysiura, zam. Kraków,

3)      Pan Paweł Podstawa, zam. Radziszów,

4)      Pan Andrzej Michalczyk, zam. Kraków

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Norbert Rzepisko –  przewodniczący Komisji,

2)      Joanna Szczygłowska – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 11 lutego 2016 roku , iż jedynie oferta Pana Andrzeja Michalczyka spełnia wymogi formalne i dopuszczona jest do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do Pana Andrzeja Michalczyka wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 23 luty 2016 roku na godz. 9:00.

W dniu 23 lutego 2016 roku Pan Andrzej Michalczyk stawił się na rozmowę kwalifikacyjną. Odpowiedział na przygotowane przez Komisję w tymże dniu pytania.

Komisja konkursowa po wysłuchaniu odpowiedzi na pytania Pana Andrzeja Michalczyka uznała, iż Kandydat wykazał się bardzo dużą znajomością wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu prawa wodnego i budowlanego oraz znajomością topografii Gminy Skawina, szczególnie dotyczącej cieków wodnych. Pan Andrzej Michalczyk jednogłośnie został wskazany przez Komisję na stanowisko głównego specjalisty ds. melioracji w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skawinie.

            Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

 

Skawina, dnia 23 luty 2016  roku.

 

Protokół sporządziła:

mgr Ewa Szczepanik

Przewodniczący  Komisji

mgr Norbert RZEPISKO

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Informacja_info

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *