Protokół z naboru na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury

info-icon-1-1010493-mW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina 25 stycznia 2016 r., o czym także pisaliśmy tutaj: Nabory na stanowiska urzędnicze: w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska i w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

W dniu 25 stycznia 2016 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 13.2016 , na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA -Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury – 1 etat. Termin składania ofert upłynął w dniu 10 lutego 2016 roku.

W terminie wpłynęło dwanaście aplikacji następujących osób:

1)      Pani Sylwia Lepiarz, zam. Skawina,

2)      Pan Paweł Piotrowski, zam. Skawina,

3)      Pani Iwona Kowalik – Wacław, zam. Skawina,

4)      Pani Aneta Gajdek – Kowalska, zam. Brzączowice,

5)      Pani Krystyna Sałapatek, zam. Skawina,

6)      Pani Anna Gacek, zam. Kossowa,

7)      Pan Rafał Kapusta, zam. Skawina,

8)      Pani Katarzyna Knapik, zam. Borek Szlachecki,

9)      Pani Dorota Płaneta, zam. Skawina,

10)  Pani Iwona Celej, zam. Kopanka,

11)  Pani Aldona Stopa, zam. Zelczyna,

12)  Pani Beata Wójciak, zam. Krzyszkowice.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 roku Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Norbert Rzepisko –  przewodniczący Komisji,

2)      Marek Marzec – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Marzena Bulanda – członek

4)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

po przeanalizowaniu wszystkich aplikacji orzekła, iż pięć aplikacji osób tj.

1)      Pani Aldony Stopa, zam. Zelczyna

2)      Pani Doroty Płaneta, zam. Skawina

3)      Pani Anny Gacek, zam. Kossowa,

4)      Pani Anety Gajdek – Kowalskiej, zam. Brzączowice

5)      Pani Anny Kowalik-Wacław, zam. Skawina,

spełniają wymogi formalne i dopuszczone są do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 23 luty 2016 roku.

W dniu 23 lutego 2016 roku komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu naboru pytania.

Komisja konkursowa po przesłuchaniu Kandydatów uznała, iż wykazały się dużą znajomością wiedzy na temat rachunkowości. Jednak Pani Anna Gacek wykazała się oprócz wiedzy merytorycznej również wiedzą praktyczną, co przeważyło o wyborze Jej kandydatury na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skawinie.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Skawina, dnia 23 luty 2016  roku.

Protokół sporządziła:

mgr Ewa Szczepanik                                                             Przewodniczący  Komisji

mgr Norbert RZEPISKO

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Informacja_info

Źródło:
BIP Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *