Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

BIP-LOGOW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina dnia 2 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w dniu
24 marca 2015 roku.

 

W dniu 2 marca 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 72/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy – 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 16 marca 2015 roku.

W terminie wpłynęły trzy oferty:

1)      Pani Ewa KRAUS , zam. Mogilany,

2)      Pan Dariusz KULAS, zam. Bochnia,

3)      Pan Tomasz STAWOWY, zam. Skawina.

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Tomasz OŻÓG –  przewodniczący Komisji,

2)      Norbert RZEPISKO– zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 18 marca 2015 roku , iż złożone przez Panią Ewę Kraus i Pana Dariusza Kulas dokumenty aplikacyjne  nie spełniają wymogów formalnych i nie zostają dopuszczone do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Jedynie oferta Pana

Tomasza Stawowego spełniła wymogi formalne i została dopuszczona do drugiego etapu naboru. Do Pana Tomasza Stawowego wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 24 marca 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu kandydatowi przygotowanych w dniu drugiego etapu naboru zestawu pytań, uznała, iż Kandydat wykazał się  dużą znajomością wiedzy na temat strategii rozwoju Gminy Skawina, koncepcji promocji Gminy oraz znajomością wiedzy na temat trybu i zasad współpracy gminy z sektorem pozarządowym i jednogłośnie wskazała tego kandydata na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy.

 

Przewodniczący  Komisji

mgr Tomasz OŻÓG

 

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

 

Protokół sporządziła:

Ewa Szczepanik

dnia 24.03.2015.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

1 response to "Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy"

  1. Przez: Marek Zamieszczono: 12 kwietnia 2015

    Wygrywają zawsze słuszni kandydaci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *