Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji

Skawina_ratusz21 grudnia 2015 r. publikowaliśmy trzy ogłoszenia o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, które ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina (Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina). Dziś w BIP umieszczono protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Poniżej prezentujemy pełną jego treść.

Protokół

z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor
w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Data ogłoszenia    
Forma zatrudnienia  
Status naboru

W dniu 18 grudnia 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 280/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA –Inspektor w Wydziale Mienia i Geodezji – 1 etat.

Termin składania ofert upłynął w dniu 11 stycznia 2016 roku.

W terminie wpłynęło pięć aplikacji:

1)      Pani Magdalena Badura, zam. Wola Radziszowska,

2)      Pani Angelina Kaczor, zam. Izdebnik,

3)      Pan Jakub Gębala, zam. Stronie,

4)      Pani Katarzyna Ciernia, zam. Wielkie Drogi,

5)      Pani Justyna Przeniosło, zam. Radziszów,

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Norbert Rzepisko–  przewodniczący Komisji,

2)      Grzegorz Stachura – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 13 stycznia 2016 roku, iż dwie aplikacje tj.

1)      Pani Magdaleny Badura, zam. Wola Radziszowska,

2)      Pana Jakuba Gębala, zam. Stronie,

nie spełniają wymogów formalnych. Aplikacje pozostałych osób spełniają wymogi formalne i dopuszczone są do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych niżej Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 20 stycznia 2016 roku:

1)      Pani Angelina Kaczor, zam. Izdebnik – godz. 11:00,

2)      Pani Justyna Przeniosło, zam. Radziszów – godz. 11:30,

3)      Pani Katarzyna Ciernia, zam. Wielkie Drogi – godz. 12:00,

W dniu 20 stycznia  2016 roku na rozmowę kwalifikacyjną nie zgłosiła się Pani Angelina Kaczor, która swoją nieobecność usprawiedliwiła pisemnie (pismo z dnia 16.01.2016 roku – znajduje się w Zespole Kadrowo-Płacowym), prosząc jednocześnie o przesunięcie terminu rozmowy na dzień po 25 stycznia 2016 roku. Komisja, mając na uwadze § 4 pkt 4  wyżej wymienionego  Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w którym to mowa o tym, że do 21 stycznia 2016 mają zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, proponuje aby aplikacja Pani Kaczor Angeliny w związku z niestawieniem się na rozmowę kwalifikacyjną w określonym terminie – została odrzucona.

Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z pozostałymi dwoma zaproszonymi Kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu konkursu pytania.

Komisja konkursowa po przesłuchaniu Kandydatów jednogłośnie wskazała Panią Justynę Przeniosło zam. Radziszów na stanowisko Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdyż wykazała się dużą znajomością wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Protokół sporządziła:

mgr Ewa Szczepanik

Przewodniczący  Komisji

mgr Norbert Rzepisko                        Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Jawnosc_Informacja_Publiczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *