Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Skawina_ratuszW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina 12 listopada 2015 r. o czym pisaliśmy: Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Czytelników przykuło uwagę spore wymaganie w konkursie, bo aż “Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew”.

Jak prześledziliśmy w BIP nabory na stanowiska urzędnicze (głównie inspektorów, ale też stanowiska kierownicze, w tym prezesa PGM) w ostatnich kilkunastu miesiącach, to faktycznie – niezwykle rzadko albo w ogóle nie wymagano aż 5-letniego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, tak jak w tym przypadku.

Stanowiska kierownicze co prawda miały większe wymagania odnośnie stażu pracy, ale charakter pracy jak odpowiedzialność na tych stanowiskach z natury rzeczy większa.

Przykłady naborów:

Podinspektor w Wydziale Rachunkowości

Inspektor w  Wydziale Mienia i Geodezji

Inspektor w Wydziale Podatków i Opłat

Inspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury

Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

Kierownicze stanowisko urzędnicze:  KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

Inspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych

Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury

P R E Z E S Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

___

Być może na tym akurat stanowisku jest potrzebne aż tak duże, 5-letnie doświadczenie w administracji publicznej (zdobyte na przykład w Referacie III ds. Leśnictwa, Łowiectwa, Ochrony Przyrody, Rolnictwa i Rybactwa Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krakowie, albo w innym miejscu), że nikt inny z mniejszym doświadczeniem, albo z doświadczeniem w sektorze prywatnym tego stanowiska objąć nie mógł.

W wynikach naboru (protokół) wskazano iż:

Komisja konkursowa po przesłuchaniu Kandydatów jednogłośnie wskazała Panią Jolantę Miłek, zam. Brzezinka na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdyż wykazała się dużą znajomością wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie ochrony przyrody.

A poniżej pełny protokół udostępniony w BIP:

Protokół

z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor
w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

W dniu 12 listopada 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 250/2015 , na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA -Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 26 listopada 2015 roku.

W terminie wpłynęło siedem aplikacji:

1)      Pani Bożena Kuflowska, zam. Jaśkowice,

2)      Pani Anna Łachman, zam. Radziszów,

3)      Pani Monika Ziobro, zam. Kraków,

4)      Pani Jolanta Miłek, zam. Brzezinka,

5)      Pani Edyta Czopek, zam.  Skawina,

6)      Pani Barbara Banek – Wojciechowska, zam. Kraków,

7)      Pan Wojciech Spisak, zam. Kraków

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Norbert Rzepisko –  przewodniczący Komisji,

2)      Joanna Szczygłowska – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 27 listopada 2015 roku, iż dwie aplikacje tj. Pani Jolanty Miłek i Pana Wojciecha Spisaka spełniają wymogi formalne i dopuszczone są do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 04 grudnia 2015 roku:

1)      Pani Jolanta Miłek, zam. Brzezinka –  na godz. 9:00,

2)      Pan Wojciech Spisak, zam. Kraków –  na godz. 9:30.

W dniu 04 grudnia 2015 roku komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu konkursu pytania.

Komisja konkursowa po przesłuchaniu Kandydatów jednogłośnie wskazała Panią Jolantę Miłek, zam. Brzezinka na stanowisko Inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdyż wykazała się dużą znajomością wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie ochrony przyrody.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Protokół sporządziła:

mgr Ewa Szczepanik

Przewodniczący  Komisji

mgr Norbert RZEPISKO

 

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

__

Źródło: BIP Gminy Skawina

 

8 response to "Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska"

 1. Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 13 grudnia 2015

  Gdzie i jak załatwic sprawy
  http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/id,23524.html
  Dlaczego w BIP ROŚ ma takie zaległości w udostępnianiu materiałów?
  Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina- bez daty, daty zmian. Czy ktoś w tym wydziale posługuje się komputerem?
  Czy ROŚ liczył drzewa w mieście i Gminie?
  Czy posiada Plan Nasadzeń?
  Prowadzi dokumentację w tym fotograficzną drzew przeznaczonych do wycinki?
  Czy kontroluje wywiązywanie się z zobowiązań nasadzeń drzew przez firmy którym udzielono odroczenia płatności?
  Czy pracownicy biorą udział w szkoleniach, sympozjach, organizowanych na terenie całego kraju?
  Czy monitoruje place budów podczas prowadzenia inwestycji?
  Czy monitoruje prace “pielęgnacyjne” prowadzone na terenach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, naucza, dzieli się wiedzą?
  Ile drzew wycięto do grudnia 2015 w mieście i gminie na podstawie wydanych zezwoleń?

 2. Przez: M.J Zamieszczono: 10 grudnia 2015

  Dlaczego Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie nie zajmuje się jakością powietrza na swoinm terenie?

  • Przez: wiesław Zamieszczono: 11 grudnia 2015

   Bo tyle decydentów obchodzi stan powietrza co transport zbiorowy. Zasługi niewątpliwe, drzewa znikają z krajobrazu miasta i gminy. Prawo prawem ale nade wszystko rozsądek podpowiada chronić neutralizatory pyłu. Ekrany z zieleni wokół dróg, parkingów, firm, marketów, szkół, przedszkoli, obiektów sportowych, nie w Skawinie. Trawniki zamieniają na kostkę brukową, odrolnienia i opdlesienia setek hektarów terenów zielonych doprowadzi do katastrofy ekologicznej. Możecie mieć piękne domy, wspaniałe samochody, pełne konta bankowe i tak oddychacie tym powietrzem.

 3. Przez: rudi Zamieszczono: 8 grudnia 2015

  Wymagania: “Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, w tym na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew”
  wnioskuję, że pojawił się specjalny urzędnik w Gminie do wycinania drzew!!!! czyli będzie goło (bezdrzewnie) i niewesoło :(((((

 4. Przez: czytelnik Zamieszczono: 7 grudnia 2015

  Pani Kierownik nie wybiera się na emeryturę?
  10 osób w Wydziale pracują nad terenami zielonymi w mieście i gminie, nie wspominając o jakości powietrza.

 5. Przez: czytelnik Zamieszczono: 7 grudnia 2015

  W tym wydziale trzeba zmienić szefostwo nie inspektorów.

  • Przez: przyrodnik Zamieszczono: 7 grudnia 2015

   a co chcecie od kierownictwa. Tam są doskonali fachowcy. wiem, ponieważ załatwiam różne sprawy.

   • Przez: lipa Zamieszczono: 11 grudnia 2015

    A jacy oczytani w literaturze fachowej, wystarczy sięgnąć do raportu NIK. Wybitni fachowcy uczestniczący w wielu konferencjach i kursach podnoszących kwalifikacje, wyrabiających wrażliwość na zieleń w mieście.
    Przyrodnik ty chyba jesteś jednym z drwali bo na pewno nie ogrodnikiem sadzącym drzewa w mieście. Z głodu byś umarł czekając na większe zlecenie dotyczące nasadzeń. Deweloperzy, inwestorzy w strefach, też mają powód chwalić kadrę ROŚ.
    Ja tam nic nie załatwiam bo nie wycinam drzew a działania widzę gołym okiem na każdym kroku, ślepy zauważy ile tysięcy drzew z niknęło z krajobrazu na przestrzeni kilku lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *