Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

BIP-LOGOW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina dnia 2 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w dniu
24 marca 2015 roku.

W dniu 2 marca 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 71/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA -Podinspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 16 marca 2015 roku.

W terminie wpłynęło siedem aplikacji:

1)      Pani Joanna MARYON – GOLONKA, zam. Skawina,

2)      Pani  Małgorzata DŹWIGAŁ, zam. Skawina,

3)      Pan Paweł PIOTROWSKI, zam. Skawina,

4)      Pan Maciej WALIGÓRA, zam. Kraków,

5)      Pani Małgorzata WIEJAK – WÓJTOWICZ, zam. Rybna,

6)      Pani Iwona MONICA, zam. Łączany,

7)      Pani Urszula CHLEBOWSKA, zam. Radziszów.

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Tomasz OŻÓG –  przewodniczący Komisji,

2)      Mateusz MLOST – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 18 marca 2015 roku , iż oferty następujących osób nie spełniają wymogów formalnych i nie zostają dopuszczone do drugiego etapu naboru, tj. :

1)      Pani  Małgorzata DŹWIGAŁ, zam. Skawina,

2)      Pan Paweł PIOTROWSKI, zam. Skawina,

3)      Pan Maciej WALIGÓRA, zam. Kraków,

4)      Pani Iwona MONICA, zam. Łączany.

Trzy aplikacje spełniające wymogi formalne następujących osób:

1)      Pani Joanna MARYON – GOLONKA, zam. Skawina,

2)      Pani Małgorzata WIEJAK – WÓJTOWICZ, zam. Rybna,

3)      Pani Urszula CHLEBOWSKA, zam. Radziszów.

dopuszczone zostały do drugiego etapu naboru czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do osób, których oferty spełniały wymogi formalne naboru wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne na dzień 24 marca 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatom jednakowych pięciu pytań oraz dyskusji na temat prezentowanej przez Nich wiedzy, uznała, iż wykazali się  Oni dużą znajomością wiedzy na temat rozwoju Gminy Skawina przy wykorzystaniu środków unijnych oraz możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowym okresie programowania. Jednak Komisja wskazała jednoznacznie Panią Urszulę CHLEBOWSKA, która najlepiej merytorycznie odpowiedziała na zadane pytania co przeważyło o wyborze Jej kandydatury na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

 

Przewodniczący  Komisji

mgr Tomasz OŻÓG

Protokół sporządziła:

dnia 24.03.2015.

Ewa Szczepanik

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *