Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury

Skawina_ratusz21 grudnia 2015 r. publikowaliśmy trzy ogłoszenia o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, które ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina (Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina). Dziś w BIP umieszczono protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Wpłynęło sześć ofert, ale żadna nie spełniła warunków formalnych.

Oto cała jego treść:

Protokół

z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor
w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie

 

Data ogłoszenia    
Forma zatrudnienia  
Status naboru
W dniu 18 grudnia 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 281/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA -Podinspektor w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 stycznia 2016 roku.W terminie wpłynęło sześć ofert:

1)      Pani Katarzyna Knapik, zam. Borek Szlachecki,

2)      Pani Karolina Wyroba, zam. Zelczyna,

3)      Pani Anna Gacek, zam. Kossowa,

4)      Pani Anna Folwarska, zam. Skawina,

5)      Pani Agnieszka Wilk, zam. Skawina,

6)      Pani Justyna Żmuda, zam.  Krzęcin,

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Norbert Rzepisko –  przewodniczący Komisji,

2)      Marzena Bulanda – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 15 stycznia 2016 roku , iż wszystkie aplikacje wyżej wymienionych osób nie spełniają wymogów formalnych. Mając ten fakt na uwadze Komisja postanowiła pozostawić nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury bez rozstrzygnięcia i zaproponować Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina ogłoszenie nowego naboru na wspomniane stanowisko.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Protokół sporządziła w dniu 15 stycznia 2016  r.

mgr Ewa Szczepanik

 

Przewodniczący  Komisji

mgr Norbert RZEPISKO

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Skawina_ratusz

Źródło:
BIP Gmina Skawina

1 response to "Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury"

  1. Przez: maksio Zamieszczono: 21 stycznia 2016

    No to teraz kolej na pociotków kasty urzędniczej. Gwarantowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *