Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Skawina_ratusz21 grudnia 2015 r. publikowaliśmy trzy ogłoszenia o pracę w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, które ukazały się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina (Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina). Dziś w BIP umieszczono protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Oto cała jego treść:

Protokół

z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor
w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

 

Data ogłoszenia    
Forma zatrudnienia  
Status naboru
W dniu 18 grudnia 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA Zarządzeniem Nr 282/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA –Podinspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 11 stycznia 2016 roku. W terminie wpłynęły dwie aplikacje:1)      Pani Agnieszka Winiarz zam. Przytkowice,

2)      Pan Dawid Kapusta, zam. Skawina,

w stosunku do których Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Tomasz Ożóg–  przewodniczący Komisji,

2)      Mateusz Mlost – zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 12 stycznia 2016 roku, iż spełniają one wymogi formalne i dopuszczone są do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Do wymienionych Kandydatów wystosowano pisemne zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 20 stycznia 2016 roku:

1)      Pani Agnieszka Winiarz zam. Przytkowice – godz. 10:00,

2)      Pan  Dawid Kapusta, zam. Skawina – godz. 10:30.

 

W dniu 20 stycznia 2016 roku komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. Przyjęto następującą zasadę, iż kandydaci będą odpowiadali na jednakowe, przygotowane przez Komisję w dniu konkursu pytania.

Komisja konkursowa po przesłuchaniu Kandydatów jednogłośnie wskazała Pana Dawida Kapustę, zam. Skawina na stanowisko Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, gdyż wykazał się dużą znajomością wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz większym doświadczeniem w pracy w kontaktach z beneficjentem ostatecznym programów polegających na instalacji układów odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano przez członków Komisji.

Protokół sporządziła:

mgr Ewa Szczepanik

Przewodniczący  Komisji

mgr Tomasz Ożóg

 

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Jawnosc_Informacja_Publiczna

2 response to "Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych"

  1. Przez: maksio Zamieszczono: 24 stycznia 2016

    Teraz kolej na pociotków urzędniczej kasty. I $$$ przeciwko orzechom stawiam zwłaszcza redahtorom i cenzorom z infoskawina , że tak będzie.

  2. Przez: wiem Zamieszczono: 22 stycznia 2016

    nepotyzm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *