Protokół z przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa PGM Sp.z o.o. w Skawinie

BIP-LOGOW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie. O rozpisaniu naboru na to stanowisko pisaliśmy w artykule z dnia 19 grudnia 2014 r. (tutaj: Konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie).

Dnia 20 stycznia 2015 r. opublikowaliśmy (za BIP) listę osób, spełniających w tym (oraz innych) konkursie wymagania formalne (kliknij tutaj: Kandydaci spełniający warunki formalne w ogłoszonych konkursach na stanowiska urzędnicze):

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Irena WYRWA Kraków

2.

Janusz KAWALEC Wieliczka

3.

Łukasz  SAMBORSKI Skawina

Nabór został już zakończony.

Poniżej publikujemy pełny protokół z przeprowadzonego naboru na to stanowisko zamieszczony w BIP Gminy Skawina:

Protokół z przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.

Burmistrz Miasta i Gminy  Skawina  Zarządzeniem Nr 242/2014 z  dnia 19.12.2014 roku ogłosił konkurs na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.  Termin składania ofert  upłynął  w  dniu  16 stycznia 2015 roku.

Komisja konkursowa w składzie:

1)      Paweł Kolasa – przewodniczący komisji,

2)      Norbert Rzepisko – zastępca przewodniczącego komisji,

3)      Ewa Szczepanik   – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji.

W dniu 19 stycznia 2015 roku na pierwszym posiedzeniu, Komisja  zbadała wszystkie aplikacje pod względem formalnym stwierdzając, że w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których wszystkie spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do drugiego etapu konkursu. Osoby niżej wymienione zostały pisemnie zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne na dzień 29 stycznia 2015 roku w następujących godzinach:

1)      godz. 10:30 – Pani Irena WYRWA, zam. Kraków,

2)      godz. 11:15 – Pan Janusz KAWALEC, zam. Wieliczka,

3)      godz. 12:00 – Pan Łukasz SAMBORSKI, zam. Skawina.

W dniu 29 stycznia 2015 roku Komisja konkursowa przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami. Kandydaci otrzymali jednakowy zestaw składający się z pięciu pytań, przygotowany przez Komisję w dniu drugiego etapu konkursu. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów oraz dyskusji na temat prezentowanej przez nich wiedzy merytorycznej, Komisja uznała iż wszyscy wykazali się dużą znajomością zagadnień dotyczących gospodarki mieszkaniowej i zarządzania nieruchomościami. Jednakże Komisja po ocenie przygotowanych przez kandydatów Koncepcji organizacji i zarządzania oraz działalności PGM Spółka z o.o., wskazała Pana Łukasza SAMBORSKIEGO na stanowisko prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skawinie.

 

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Protokół sporządziła:                                                            

dnia 02.02.2015.                                                               

Ewa Szczepanik   

===

Źródło:
BIP Gminy Skawina

1 response to "Protokół z przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa PGM Sp.z o.o. w Skawinie"

  1. Przez: M. Zamieszczono: 6 lutego 2015

    Czyli syn byłego radnego. Niezły układ. Wybrany nie ma żadnych kompetencji, poza znajomościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *