Protokół z przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury UMiG w Skawinie

BIP-LOGOW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie. O rozpisaniu naboru na to stanowisko pisaliśmy w artykule z dnia 22 grudnia 2014 r. (tutaj: Konkurs na stanowisko: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie).

Dnia 28 stycznia 2015 r. opublikowaliśmy (za BIP) listę osób, spełniających w tym (oraz innych) konkursie wymagania formalne (kliknij tutaj: Kandydaci spełniający wymagania formalne na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury):

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1. Marek  MARZEC            Skawina

Nabór został już zakończony.

Poniżej publikujemy pełny protokół z przeprowadzonego naboru na to stanowisko zamieszczony w BIP Gminy Skawina:

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Burmistrz Miasta i Gminy  Skawina  Zarządzeniem Nr 241/2014  z  dnia 18.12.2014r. zgodnie z art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury – w wymiarze  pełnego  etatu- w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA .  Termin składania ofert  upłynął  w  dniu  20  stycznia 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Paweł Kolasa – przewodniczący komisji,

2)      Norbert Rzepisko – zastępca przewodniczącego komisji,

3)      Alicja Płonka – członek komisji,

4)      Ewa Szczepanik   – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji.

W dniu 22 stycznia 2015 roku na pierwszym posiedzeniu, Komisja  zbadała wszystkie aplikacje pod względem formalnym stwierdzając, że w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty, z których 2 nie spełniały wymogów formalnych. Aplikacja jednej osoby – Pana Marka MARCA, zam. Skawina – spełniła wymogi formalne i Komisja rekrutacyjna postanowiła dopuścić  w/wym. Kandydata do drugiego etapu naboru. Pan Marek Marzec został pisemnie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 29 stycznia 2015 roku godz. 14:00.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, jednogłośnie wskazała Pana Marka MARCA na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,  z uwagi na  fakt spełnienia wymogów formalnych,  posiadania  wysokich  kwalifikacji, doświadczenia  oraz  znajomości przepisów  prawnych  dotyczących  nie tylko samorządu gminnego, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu  prawa oświatowego  oraz  funkcjonowania systemu oświaty na terenie Gminy Skawina.

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Protokół sporządziła:                                                            

dnia 29.01.2015.                                                               

Ewa Szczepanik    

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *