Protokół z przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Obywatelskich

BIP-LOGOW Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. O rozpisaniu naboru na to stanowisko pisaliśmy w artykule z dnia 19 grudnia 2014 r. (tutaj: Konkurs na stanowisko: Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich UMiG w Skawinie).

Dnia 20 stycznia 2015 r. opublikowaliśmy (za BIP) listę osób, spełniających w tym (oraz innych) konkursie wymagania formalne (kliknij tutaj: Kandydaci spełniający warunki formalne w ogłoszonych konkursach na stanowiska urzędnicze):

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Joanna CYBORAN Skawina

2.

Joanna DUDEK Ochojno

Nabór został już zakończony.

Poniżej publikujemy pełny protokół z przeprowadzonego naboru na to stanowisko zamieszczony w BIP Gminy Skawina:

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich  Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

W dniu 18 grudnia 2014 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA  Zarządzeniem Nr 240/2014, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie- 1 etat. Termin składania ofert upłynął w dniu 14 stycznia 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Paweł Kolasa – przewodniczący komisji,

2)      Norbert Rzepisko – zastępca przewodniczącego komisji,

3)      Grażyna Zebranowicz – Chmielek – członek komisji,

4)      Ewa Szczepanik   – członek komisji, będący jednocześnie sekretarzem komisji,

w dniu 19 stycznia 2015 roku na pierwszym posiedzeniu zbadała wszystkie aplikacje pod względem formalnym.

W terminie wpłynęło 13 ofert, z których 11 nie spełniało wymogów formalnych. Aplikacje dwóch osób w związku ze spełnieniem wymogów formalnych Komisja rekrutacyjna postanowiła dopuścić do drugiego etapu naboru. Osoby niżej wymienione zostały pisemnie zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne na dzień 26 stycznia 2015 roku w następujących godzinach:

1)      godz. 10:00 – Pani Joanna CYBORAN, zam. Skawina,

2)      godz. 10:30 – Pan JOANNA DUDEK, zam. Ochojno.

 

W dniu 26 stycznia 2015 roku Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami.

Komisja konkursowa po przesłuchaniu kandydatów jednogłośnie wskazała Panią Joannę CYBORAN na stanowisko  Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

 

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Protokół sporządziła:

dnia 27.01.2015.

Ewa Szczepanik

===

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *