Protokoły z naborów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

Skawina_GminaPrzedstawiamy opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej protokoły z dwóch przeprowadzonych ostatnio naborów na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektora w Zespole ds. Zamówień Publicznych (TUTAJ) oraz Podinspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w dniu 28 maja 2015 r. (TUTAJ).

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

Inspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2015 roku.

W dniu 11 maja 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 119/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA -Inspektor w Zespole ds. Zamówień Publicznych – 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 22 maja 2015 roku.

W terminie wpłynęła jedna aplikacja tj. Pani Bernardy SUKTA , zam. Buków,
w stosunku do której Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Tomasz OŻÓG –  przewodniczący Komisji,

2)      Elżbieta Mueck– zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 25 maja 2015 roku , iż złożone przez w/w Kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne i zostaje Ona dopuszczona do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Panią Bernardę Sukta zaproszono na rozmowę  kwalifikacyjną na dzień 28 maja 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce przygotowanych w dniu drugiego etapu naboru zestawu pytań, uznała, iż  wykazała się zarówno dużym doświadczeniem zawodowym jak i znakomitą znajomością wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat trybu i zasad udzielania zamówień publicznych i jednogłośnie wskazała Kandydatkę na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Zamówień Publicznych

                                                                                   Przewodniczący  Komisji

                                                                                        mgr Tomasz OŻÓG

          Zatwierdził :

         BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

 

Protokół sporządziła:

Ewa Szczepanik

dnia 28.05.2015.

____________________________

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

Podinspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w dniu
28 maja 2015 roku.

 

W dniu 11 maja 2015 roku BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
Zarządzeniem Nr 118/2015, na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.) ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 SKAWINA -Podinspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy – 1 etat.
Termin składania ofert upłynął w dniu 22 maja 2015 roku.

W terminie wpłynęła jedna aplikacja:

1)      Pani Sylwia STRZAŁKA , zam. Skawina,

w stosunku do której Komisja rekrutacyjna w składzie:

1)      Tomasz OŻÓG –  przewodniczący Komisji,

2)      Tomasz STAWOWY– zastępca  przewodniczącego Komisji,

3)      Ewa Szczepanik – członek Komisji, będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

orzekła w dniu 25 maja 2015 roku , iż złożone przez w/w Kandydatkę dokumenty aplikacyjne spełniają wymogi formalne i zostaje Ona dopuszczona do drugiego etapu naboru, czyli przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Panią Sylwię Strzałka zaproszono na rozmowę  kwalifikacyjną na dzień 28 maja 2015 roku.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej polegającej na zadaniu Kandydatce przygotowanych w dniu drugiego etapu naboru zestawu pytań, uznała, iż  wykazała się  dużą znajomością wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat trybu i zasad współpracy Gminy z sektorem pozarządowym i jednogłośnie wskazała Kandydatkę na stanowisko podinspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy.

 

Przewodniczący  Komisji

mgr Tomasz OŻÓG

 

Zatwierdził :

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

 

Protokół sporządziła:

Ewa Szczepanik

dnia 28.05.2015.

Źródło:
BIP Gmina Skawina

1 response to "Protokoły z naborów na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina"

  1. Przez: maksio Zamieszczono: 31 maja 2015

    Pani S. Strzałka … i jakoś mi to trąci nepotyzmem. Co Pani E. Szczepanik na to?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *