Przebadany skład chemiczny fetoru z zakładów przemysłowych w Skawinie zawiera niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego związki

Chemiczny fetor emitowany z zakładów przemysłowych na terenie Skawiny, na który od lat skarżą się mieszkańcy, został przebadany z inicjatywy Skawińskiego Alarmu Smogowego. Zawarte w analizie wyników substancje są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Analiza chromatograficzna pobranych próbek powietrza wokół uciążliwych zakładów,  wykazała występowanie następujących substancji niebezpiecznych dla zdrowia (z prawdopodobieństwem ponad 90%), w tym tj.: BENZEN i jego pochodne, heksaclorobutadien – ujęta w „Konwencji sztokholmskiej” substancja wysoce szkodliwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska, naftalen, aldehydy alifatyczne i aromatyczne, kwasy i estry.

Poniżej treść oficjalnej opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie:
 
 
 
Z kolei pełna lista substancji, wyniki analizy powietrza oraz sprawozdań pomiarowych, znajdziecie Państwo pod udostępnionym przez SAS linkiem (Google Drive): https://drive.google.com/drive/folders/1fEs3O2No8rNnqKKgHOXnvFgmfIoWd_ES
 
Poniżej przykładowy opis jednej z próbek:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje w załączonej opinii do wszystkich zainteresowanych stron o zorganizowanie roboczego spotkania w celu przyjęcia harmonogramu, będącego podstawą do opracowania programu naprawczego, który konsekwentnie należy zacząć wdrażać.
 
Ponadto stwierdza, że biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie wysokotemperaturowych procesów uwalnia się do powietrza szeroka gama związków chemicznych, wskazane jest przeanalizowanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie zasadności zobowiązania do wykonania przeglądu ekologicznego instalacji, dla których wydano wcześniej stosowne uregulowania formalno-prawne.
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje ponadto w opinii, że nie ma środków na oznaczanie nienormowanych (w posiadanych przez zakłady pozwoleniach) substancji w powietrzu. Tym niemniej stwierdza, że kierownictwa obu zakładów wymienionych w opinii Inspektoratu, tj. Valeo oraz Vesuvius, są świadome zaistniałej sytuacji i deklarują hermetyzację procesów technologicznych.
 
Z informacji prasowej przekazanej przez Skawiński Alarm Smogowy wynika, że podejmie on w nadchodzących dniach wszelkie możliwe działania dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców Skawiny i wymuszenia natychmiastowej hermetyzacji procesów technologicznych na uciążliwych zakładach.
 
W przekazanym wczoraj na stronie SAS (Facebook) komunikacie, pod którym już toczy się żywa dyskusja mieszkańców gminy, widnieje m.in. informacja:
CHROŃ SIEBIE I BLISKICH!
■ Nie przebywaj w miejscach występowania chemicznego fetoru!
■ Zamknij okna i nie wietrz mieszkania w czasie występowania fetoru!
■ Poinformuj Wydział Ochrony Powietrza MiG Skawina [e-mail: op@gminaskawina.pl] o każdym przypadku chemicznego fetoru!
 
SKALA PROBLEMU PRZERAŻA, pomimo, że od dawna podejrzewaliśmy niebezpieczną dla mieszkańców emisję.
Zaapelowaliśmy już do władz MiG Skawina o pilne podjęcie działań w tej sprawie i SAMI PODEJMIEMY W NAJBLIŻSZYCH DNIACH WSZELKIE DZIAŁANIA, DLA OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA.
Powiedz z nami „NIE dla TRUCIA”!
Link do oficjalnej opinii WIOŚ:
 
 
 

1 response to "Przebadany skład chemiczny fetoru z zakładów przemysłowych w Skawinie zawiera niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego związki"

  1. Przez: asmarek0 Zamieszczono: 24 maja 2018

    Teraz fetor niebezpieczny a jak zgłaszałam Panu z Urzędu Gminy zajmującej się ochroną środowiska to z drwiącym uśmiechem odpowiedział mi, że to co dla mnie jest śmierdzące ,dla innych może być przyjemne .Takie mamy osoby na stanowiskach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *