Przebadany skład chemiczny fetoru z zakładów przemysłowych w Skawinie zawiera niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego związki

Chemiczny fetor emitowany z zakładów przemysłowych na terenie Skawiny, na który od lat skarżą się mieszkańcy, został przebadany z inicjatywy Skawińskiego Alarmu Smogowego. Zawarte w analizie wyników substancje są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Analiza chromatograficzna pobranych próbek powietrza wokół uciążliwych zakładów,  wykazała występowanie następujących substancji niebezpiecznych dla zdrowia (z prawdopodobieństwem ponad 90%), w tym tj.: BENZEN i jego pochodne, heksaclorobutadien – ujęta w “Konwencji sztokholmskiej” substancja wysoce szkodliwa dla zdrowia ludzkiego i środowiska, naftalen, aldehydy alifatyczne i aromatyczne, kwasy i estry.

Poniżej treść oficjalnej opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie:
 
 
 
Z kolei pełna lista substancji, wyniki analizy powietrza oraz sprawozdań pomiarowych, znajdziecie Państwo pod udostępnionym przez SAS linkiem (Google Drive): https://drive.google.com/drive/folders/1fEs3O2No8rNnqKKgHOXnvFgmfIoWd_ES
 
Poniżej przykładowy opis jednej z próbek:
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje w załączonej opinii do wszystkich zainteresowanych stron o zorganizowanie roboczego spotkania w celu przyjęcia harmonogramu, będącego podstawą do opracowania programu naprawczego, który konsekwentnie należy zacząć wdrażać.
 
Ponadto stwierdza, że biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie wysokotemperaturowych procesów uwalnia się do powietrza szeroka gama związków chemicznych, wskazane jest przeanalizowanie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie zasadności zobowiązania do wykonania przeglądu ekologicznego instalacji, dla których wydano wcześniej stosowne uregulowania formalno-prawne.
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje ponadto w opinii, że nie ma środków na oznaczanie nienormowanych (w posiadanych przez zakłady pozwoleniach) substancji w powietrzu. Tym niemniej stwierdza, że kierownictwa obu zakładów wymienionych w opinii Inspektoratu, tj. Valeo oraz Vesuvius, są świadome zaistniałej sytuacji i deklarują hermetyzację procesów technologicznych.
 
Z informacji prasowej przekazanej przez Skawiński Alarm Smogowy wynika, że podejmie on w nadchodzących dniach wszelkie możliwe działania dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców Skawiny i wymuszenia natychmiastowej hermetyzacji procesów technologicznych na uciążliwych zakładach.
 
W przekazanym wczoraj na stronie SAS (Facebook) komunikacie, pod którym już toczy się żywa dyskusja mieszkańców gminy, widnieje m.in. informacja:
CHROŃ SIEBIE I BLISKICH!
■ Nie przebywaj w miejscach występowania chemicznego fetoru!
■ Zamknij okna i nie wietrz mieszkania w czasie występowania fetoru!
■ Poinformuj Wydział Ochrony Powietrza MiG Skawina [e-mail: op@gminaskawina.pl] o każdym przypadku chemicznego fetoru!
 
SKALA PROBLEMU PRZERAŻA, pomimo, że od dawna podejrzewaliśmy niebezpieczną dla mieszkańców emisję.
Zaapelowaliśmy już do władz MiG Skawina o pilne podjęcie działań w tej sprawie i SAMI PODEJMIEMY W NAJBLIŻSZYCH DNIACH WSZELKIE DZIAŁANIA, DLA OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA.
Powiedz z nami “NIE dla TRUCIA”!
Link do oficjalnej opinii WIOŚ:
 
 
 

1 response to "Przebadany skład chemiczny fetoru z zakładów przemysłowych w Skawinie zawiera niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego związki"

  1. Przez: asmarek0 Zamieszczono: 24 maja 2018

    Teraz fetor niebezpieczny a jak zgłaszałam Panu z Urzędu Gminy zajmującej się ochroną środowiska to z drwiącym uśmiechem odpowiedział mi, że to co dla mnie jest śmierdzące ,dla innych może być przyjemne .Takie mamy osoby na stanowiskach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *