Raport o stanie Gminy Skawina za 2019 r. opublikowany w BIP

Fundacja Batorego twierdzi, że dobry raport o stanie gminy powinien być nie tylko rzetelny i zawierać dużą ilość ważnych informacji. Równie ważna jest forma raportu, która zainteresuje mieszkańców i będzie wolna od urzędowej nowomowy czy specjalistycznego żargonu. Warto też zadbać o odpowiednie rozłożenie akcentów w treści raportu. Nie chodzi wyłącznie o konkretne przedstawienie działań i efektów w każdej sferze zadań samorządu. Potrzebne jest również bardziej pogłębione przedstawienie kilku najważniejszych osiągnięć i wyzwań, które zajmowały najwięcej uwagi w minionym roku. Warto pochwalić się największymi sukcesami, a jednocześnie zarysować cele na kolejny rok. Raport o stanie gminy obejmuje w szczególności podsumowanie działalności w roku poprzednim, realizację: polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Z uzasadnienia nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzającej przepis o obowiązku przedstawienia raportu do publicznej wiadomości było: „zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantowanie obywatelom właściwej kontroli nad władzą samorządową, a tym samym przyczynienie się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują”. Jak taki Raport wygląda w gminie Skawina? Przeczytajcie.

Kliknij poniżej aby przeczytać:

>>> Raport o stanie gminy Skawina – za rok 2019 <<<

Fragment raportu:

Raport o stanie gminy za rok 2018 dostępny jest tutaj: >>> KLIKNIJ TUTAJ <<<

Źródło: BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *