Raport z Monitoringu Funduszu Korkowego za rok 2012 w gminie Skawina

ff13af3a4da184b6f0625b8d9d55998eGmina Skawina została objęta monitoringiem wydatkowania środków z funduszu korkowego za rok 2012 w ramach ogólnopolskiego działania Stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Monitoring w gminie Skawina przeprowadził portal InfoSkawina. Nasz portal został wybrany spośród 123 zgłoszeń z całego kraju (Wyniki rekrutacji do monitoringu funduszu korkowego). W sumie monitoring został przeprowadzony w ponad 30 gminach w Polsce.

Zobacz list Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – TUTAJ

Fundusz korkowy to umowna nazwa środków finansowych wyodrębnionych w budżecie gminy (miasta) z przeznaczeniem na działania służące rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień alkoholowych i narkotykowych. Obywatelski monitoring funduszu korkowego jest działaniem z zakresu kontroli społecznej, w ramach którego monitorujący dążąc do obiektywności badają procedury, zgodność z prawem, sposoby tworzenia planów i wydatkowania publicznych środków finansowych.

Więcej informacji o monitoringu

Podjęte przez nas działania:

  • Krok 1. Wyszukiwanie informacji oraz dokumentów w BIP oraz wysyłanie wniosków o informacje
  • Krok 2. Analiza informacji zebranych w dokumentach, w trakcie rozmów oraz w czasie obserwacji.
  • Krok 3. Przygotowanie raportu/rekomendacji.

Pierwszym działaniem monitorujących (w tym nas) było przeszukiwanie Internetu, a szczególnie Biuletynu Informacji Publicznej monitorowanego samorządu, w celu odnalezienia dokumentów związanych z analizowanym problemem. Chodziło tu głównie o pozyskanie takich dokumentów jak Gminne Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, uchwały w sprawie powoływania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie przyjmowania corocznych Gminnych Programów RPA. Spora część z potrzebnych nam do monitoringu dokumentów dostępna była jedynie na wniosek.

Monitorujący gminy składali wnioski o udzielenie informacji publicznej do instytucji, takich jak Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa oraz do osób: burmistrza i pełnomocnika.

Występowanie z wnioskami i uzyskiwanie odpowiedzi na nie, nie wszędzie odbyło się bez problemów.

Jak Państwo przeczytacie w Raporcie (link poniżej, str. 31 i następne), musieliśmy złożyć kilkakrotnie odwołanie do SKO w Krakowie, gdyż  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w stosunku do części wniosku dotyczącego udostępnienia protokołów z posiedzeń GKRPA wydał decyzję odmowną. Burmistrz stwierdził w decyzji, że protokoły z posiedzeń GKRPA za rok 2012 i 2013 zawierają tzw. „dane wrażliwe”. Ostatecznie otrzymaliśmy te dokumenty w wersji zanonimizowanej w niezbędnej części.

Dla osób prowadzących i biorących udział w monitoringu (w tym dla nas) działania te oczywiście nie były jedynymi czy podstawowymi. Czynności z tym związane prowadzone były obok wykonywania codziennych obowiązków rodzinnych, obok pracy czy nauki.

Pomimo dodatkowych obowiązków, które wzięli na siebie wszyscy monitorujący, w rozmowach wyrażali satysfakcję z udziału w tym działaniu.

Ze swej strony chcemy podziękować Pani Małgorzacie Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii za dobrą współpracę, życzliwość, szybkość w odpowiadaniu na maile/zapytania oraz merytoryczną zawartość udzielanych odpowiedzi, które były przydatne w napisaniu Raportu.

Monitoring funduszu korkowego za rok 2012 w gminie Skawina przeprowadzany był od początku 2014 roku (rozpoczęcie) do czerwca 2015 r. (raport).

Efektem monitoringu jest 52-stronicowy raport (z podsumowaniem i rekomendacjami):

Raport Monitoring Funduszu Korkowego 2012 (Gmina Skawina)

monitoring_logo

 

 

 

Zobacz także:

Obywatelski monitoring funduszu korkowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *