Co w rejestrze umów zawartych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie za styczeń – kwiecień 2017 r.?

Chcesz wiedzieć na co idą Twoje podatki w Gminie? Nic bardziej prostszego. Wystarczy parę kliknięć myszką, by przeglądnąć rejestr umów zawartych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. W jednym miejscu znajdziemy z kim, za ile, na jaki okres czasu i na co zawarł umowę z Urzędem. Rejestry umów publikowane są od dwóch lat w BIP Gminy Skawina.

Z rejestru umów dowiemy się za ile podpisane zostały umowy, w kwietniu na przykład na:

1) Daniel Wrzoszczyk – wykonanie zadań specjalnych ds. koordynacji polityk rozwoju – 49,00 zł brutto / godzina
2) DTM Projekt Mirella Rawińska – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w Radziszowie – 2 150,00 zł brutto
3) PPHU ELIS Krzysztof Wajda – wbudowanie dostarczonego kruszywa, profilowanie nawierzchni i wbudowanie destruktu asfaltowego na drogach i ulicach gminnych – 307 992,00 zł brutto
4) Aleksandra Budzyk Przedsiębiorstwo Budowlane ALBUD i BOGMAR sp. z o.o. – przekazanie kwoty tytułem części wynagrodzenia wynikającego z dostawy i montażu stolarki aluminiowej w ZPO Borek Szlachecki – 68 376,68 zł brutto
5) Electric – Control Piotr Piwowoński – dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej i klimatyzacji dla budynku Remizy OSP II w Skawinie – 5 781,00 zł brutto
6) MARKFLOR sp. c. – zakup wraz z nasadzeniem drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Skawina – 28 695,60 zł brutto
7) Ryszard Mazur Biuro Projektowe DROGINWEST – opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi gminnej nr 601217K Zelczyna – Krzęcin wraz z odwodnieniem – 45 000,00 zł brutto
8) Biuro Rozwoju Krakowa S.A. – opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych Miasta i Gminy Skawina – 42 435,00 zł brutto
9) Ewa Zając – prowadzenie stałego rejestru wyborców – aneks do umowy zlecenie – 100,16 zł / miesiąc
10) Anna Tyniec PROMO – wydanie 39 i 40 nr Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Skawina – 28 044,00 zł brutto
11) Józef Adamczyk – usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania w Domu Ludowym i Bibliotece w Woli Radziszowskiej w sezonie zimowym 2016/2017 – 1 500,00 zł / miesiąc
12) EKO-SERVICE sp. z o.o. – czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej wraz z inspekcją telewizyjną kanałów – 9 763,20 zł brutto
13) Anna Ożóg PIĘKNY OGRÓD – utrzymanie terenów zieleni w Krzęcinie, Gołuchowicach i Ochodzy – 11 384,87 zł brutto
14) MZU sp. z o.o. – kompleksowa obsługa Placu Targowego i targowiska w Skawinie, letnie i zimowe utrzymanie czystości na drogach i ulicach gminnych oraz terenach zielonych, placach zabaw – 6 733 415,70 zł brutto (!)
15) Stowarzyszenie Abstynenckie ALARM – czterokrotne koszenie trawy przy Klubie Środowiskowym w Skawinie – 500,00 zł brutto / za każde koszenie


Pełny wykaz umów (styczeń – kwiecień 2017 r.) dostępny jest w BIP Gminy Skawina:

Centralny Rejestr Umów 2017

O treść każdej z tych umów każdy może zapytać w Urzędzie – o skan, wydruk, itp. wystarczy krótki e-mail do urzędu z wnioskiem o przesłanie konkretnej umowy oraz informacją w jakiej formie.

Urząd ma Ci ją udostępnić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *