Relacja z II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2014 r. (AUDIO)

Sesja_Infoskawina_Gmina_Skawina11 grudnia 2014 r., w sali obrad skawińskiego Ratusza, odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie VII  kadencji. W ostatni wtorek grudnia (30 grudnia 2014 r.), o godz. 11.00 w Pałacyku „Sokół” odbędzie się II zwyczajna sesja, poprzedzona mszą św. odprawioną w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Poniżej znajduje się krótka relacja z tej sesji (również w wersji zapisu AUDIO), przygotowana przez Biuro Rady Miejskiej w Skawinie i udostępniona na stronie gminnej.

Porządek obrad II Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 11 grudnia 2014 roku.

 1. Otwarcie sesji.
  Radna Anna Wąsowicz odczytała list Pani Stanisławy Szczepaniak Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie, w którym zawarto podziękowania za wspieranie Domu i życzeniami świątecznymi dla radnych oraz zaproszono do wzięcia udziału w kiermaszu świątecznym, przygotowanym przez podopiecznych Domu. Radni licznie zakupili ozdoby choinkowe i świąteczne wykonane przez podopiecznych ŚDS.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
  Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przed rozpoczęciem punktu 3, na wniosek radnego Ryszarda Majdzika, w związku ze zbliżającą się rocznicą 13 grudnia – radni minutą ciszy uczcili pamięć ofiar stanu wojennego.
 3. Ramowy program działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
  Burmistrz Paweł Kolasa przedstawił Radzie Miejskiej program oraz swoich zastępców tj.:
  na I Zastępcę Burmistrza powołany został Pan Norbert RZEPISKO
  na II Zastępcę Burmistrza powołany został Pan Tomasz OŻÓG
 4. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
  Jedno czytanie (projekt Radnych Rady Miejskiej). Przewodniczący Witold Grabiec zgłosił wniosek, aby wynagrodzenie Burmistrza wynosiło 11 980,00 zł (Radny Stanisław Pac wnioskował aby wynagrodzenie wynosiło 9 700,00 zł) Uchwała Nr II N/5/14 została przyjęta przy 15 głosach za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się – uchwalono wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w wysokości 11 980,00 zł.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2014 rok.
  Jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor Skarbnik Gminy). Uchwała Nr IIN/6/14 została podjęta jednogłośnie.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
  Jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor Skarbnik Gminy). Uchwała Nr IIN/7/14 została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się.
 7. Uchwała w sprawie współfinansowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień prowadzonego przez Miasto Kraków
  Jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – referująca: Teresa Wątor Skarbnik Gminy). Uchwała nr II N/8/14 została podjęta jednogłośnie.
 8. Zamknięcie sesji.

===

Zapis AUDIO z II sesji nadzwyczajnej z dnia 11 grudnia 2014 r. znajdziecie Państwo pod tym linkiem: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło:
BRM / gminaskawina.pl

5 response to "Relacja z II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 grudnia 2014 r. (AUDIO)"

 1. Przez: głos2 Zamieszczono: 17 grudnia 2014

  Oświadczenia majątkowe w BIP pozostawiają wiele do życzenia. Jeśli burmistrz lub radny mają problem z ich prawidłowym wypełnianiem to odsyłam np. na stronę Powiatu Krakowskiego i innych instytucji. Pomijam już fakt, że osoby odpowiedzialne za dopilnowanie nie wywiązują się z obowiązków, uczynienia ich jawnym.

 2. Przez: gość Zamieszczono: 17 grudnia 2014

  Uchwały podjęte… a bip’ie nie ma ich treści. Tajne są?

  • Przez: gośc Zamieszczono: 16 grudnia 2014

   trzeba sprawdzić czy złożyl

 3. Przez: gośc Zamieszczono: 16 grudnia 2014

  A ile zarabiał poprzedni Burmistrz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *