Relacja z zebrania wiejskiego w Jaśkowicach. Józef Tomczak nowym sołtysem (PROTOKÓŁ, VIDEO i ZDJĘCIA)

___IMG_6244W wyniku głosowania na zebraniu wiejskim, które odbyło się w Domu Ludowym w Jaśkowicach w dniu 10 lutego 2015 r., nowym sołtysem Jaśkowic został wybrany Pan Józef Tomczak. Na członków Rady Sołeckiej wybrani zostali: Małgorzata Baran, Rafał Chmura, Monika Galos, Stanisław Hyla, Krzysztof Kowalczyk, Edward Nowak, Marian Pasierbek, Michał Pasierbek i Łukasz Tworzydło (10 osób). RELACJA VIDEO oraz FOTOGRAFICZNA znajduje się poniżej. Zachęcamy również do nagrywania innych zebrań wiejskich i osiedli. Materiały, które od Was otrzymamy, postaramy się udostępnić na portalu.

Porządek zebrania wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji.
 4. Dyskusja.
 5. Ustalenie ilościowego składu Rady Sołeckiej.
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór Sołtysa:
  • zgłaszanie kandydatów
  • wybór w głosowaniu tajnym
 8. Wybór Rady Sołeckiej:
  • zgłaszanie kandydatów
  • wybór w głosowaniu tajnym
 9. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
 10. Informacja o projekcie programu działania Rady Sołeckiej na okres kadencji.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie zebrania.

Sala w Domu Ludowym pękała w szwach. Na listach uczestników zebrania wiejskiego podpisało się 320 osób na 845 osób uprawnionych do oddania głosu (38%). Jaśkowice wedle informacji z UMiG Skawina liczą około 1100 mieszkańców (patrz: zameldowania stałe i czasowe). Prawdopodobnie został tym samym ustalony rekord frekwencyjny jeśli chodzi o udział mieszkańców na zebraniach wiejskich czy osiedli w gminie Skawina.

Przewodniczącą zebrania została Pani Ewa Masłowska.

Dotychczasowa Sołtys Jaśkowic Pani Czesława Drzyzga odczytała sprawozdanie sołtysa z działalności za okres kadencji.

Powołano Komisję Skrutacyjną a następnie przystąpiono do wyborów sołtysa.

Na stanowisko Sołtysa kandydowały dwie osoby: Pani Renata Osiecka oraz Pan Józef Tomczak.

Sołtysem wybrany został Pan Józef Tomczak otrzymując 157 głosów. Pani Renata Osiecka uzyskała głosów 155.

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=4JWCm91ug2M”]

Do wyborów na członków Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 11 kandydatów. Na członków Rady Sołeckiej liczącej 10 osób wybrani zostali: Grzegorz Antos, Małgorzata Baran, Rafał Chmura, Monika Galos, Stanisław Hyla, Krzysztof Kowalczyk, Edward Nowak, Marian Pasierbek, Michał Pasierbek, Łukasz Tworzydło (patrz: AKTUALIZACJA)

W zebraniu wiejskim oprócz mieszkańców i dotychczasowego sołtysa sołectwa Jaśkowice Pani Czesławy Drzyzgi uczestniczyli: Poseł RP Pan Piotr Ćwik, Radny Powiatu Krakowskiego Pan Krzysztof Gębala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Pan Witold Grabiec, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Paweł Kolasa, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skawina Pan Norbert Rzepisko, Radna Rady Miejskiej w Skawinie Pani Ewa Masłowska, Radny Rady Miejskiej w Skawinie Pan Ryszard Majdzik, Sekretarz Gminy Pani Ewa Szczepanik oraz pracownicy UMiG Skawina zapewniający obsługę zebrania.

W trakcie zebrania mieszkańcy zadawali pytania dotyczące problemów wsi i gminy. Odpowiedzi udzielali: sołtys, burmistrzowie oraz inne osoby, które przybyły na zebranie.

Jawność zebrań

Przypominamy, że zebrania wiejskie odbywają się w sposób jawny a każdy z obywateli może rejestrować i rozpowszechniać nagrania z ich przebiegu, a zwłaszcza prasa, której rola jest szczególnie istotna w informowaniu społeczności lokalnej.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2000 r., SK 4/00 wskazał m. in.:

Art. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe stanowi wyraźnie, że “prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”. Przytoczony przepis stanowi niewątpliwie rozwinięcie treści normatywnej art. 61 ust. 1 konstytucji w takim znaczeniu, że zakodowane w nim prawo podmiotowe może obywatel realizować osobiście, jak też to prawo może się urzeczywistniać za pośrednictwem prasy.

Opinię na temat nagrywania zebrań wiejskich przedstawili eksperci prawni z Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej działającego przy ogólnopolskim stowarzyszeniu Sieć Obywatelska Watchdog Polska – informacjapubliczna.org.plOpinia prawna w sprawie nagrywania zebrań wiejskich (PDF) oraz dostępna pod adresem: Nagrywanie przebiegu zebrania wiejskiego – aktualizacja

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tą opinią oraz przepisami i orzeczeniami sądów w tym zakresie. Mamy nadzieję, że standardem (a nie tylko czymś, co ciągle dziwi albo nad czym należy głosować czy też specjalnie udzielać komuś zezwolenia) stanie się niedługo nagrywanie zebrań wiejskich oraz zebrań osiedli w gminie Skawina, nie wyłączając przy tym nagrywania komisji radnych. Sesje Rady Miejskiej za sprawą mieszkańców gminy są już od kilku tygodni nagrywane i publikowane w internecie (zobacz m.in. nasze inicjatywy TAK dla zapisu VIDEO sesji RM w Skawinie, pytania do kandydatów na burmistrza w ramach akcji “Masz Głos, Masz Wybór”, debata kandydatów na burmistrza, ankiety do mieszkańców, w których pojawiały się pytania od mieszkańców skierowane do kandydatów na burmistrza o to, czy i kiedy będą nagrywane sesje rady miejskiej na video, i inne).

Trzeba zaznaczyć, że zebrania wiejskie są od lat nagrywane i to w wielu miejscach w Polsce (KLIKNIJ).

Materiał VIDEO

VIDEO z zebrania wiejskiego w Jaśkowicach (całość trwająca ponad 3 godziny została podzielona na 3 części:

Zebranie wiejskie wyborcze w Jaśkowicach [cz. 1/3] – m.in. otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania, sprawozdanie Sołtysa z działalności za okres kadencji, ustalenie ilościowego składu Rady Sołeckiej, powołanie Komisji Skrutacyjnej, wybór Sołtysa: zgłaszanie kandydatów, przedstawienie kandydatów, głosowanie.

Zebranie wiejskie wyborcze w Jaśkowicach [cz. 2/3] – m.in. ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa, wybór Rady Sołeckiej: zgłaszanie kandydatów, głosowanie.

Zebranie wiejskie wyborcze w Jaśkowicach [cz. 3/3] – m.in. ogłoszenie wyników wyboru członków Rady Sołeckiej, zamknięcie zebrania.

Galeria ZDJĘĆ:

AKTUALIZACJA (18 lutego 2015 r.):

W związku z rezygnacją Pana Rafała Chmury z członkostwa w Radzie Sołeckiej, zgodnie z treścią paragrafu 31 ust. 1 statutu sołectwa Jaśkowice, który stanowi, że

“W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą liczbę głosów.”

członkiem Rady Sołeckiej został Marcin Hałat.

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina od dnia 17 lutego 2015 r. dostępne są:

Protokół – zebranie wyborcze Jaśkowice

Protokół – wybór sołtysa

Protokół – wybór Rady Sołeckiej

Źródło:
BIP Gminy Skawina

23 response to "Relacja z zebrania wiejskiego w Jaśkowicach. Józef Tomczak nowym sołtysem (PROTOKÓŁ, VIDEO i ZDJĘCIA)"

 1. Przez: M. Zamieszczono: 18 lutego 2015

  Dodajmy do akapitu:”Do wyborów na członków Rady Sołeckiej zgłoszonych zostało 11 kandydatów. Na członków Rady Sołeckiej liczącej 10 osób wybrani zostali:…” ,że tym jednym niewybranym kandydatem jest główny Redaktor tego portalu;)

  • Przez: Józef Zamieszczono: 18 lutego 2015

   Błędne informacje
   Pan Marcin Hałat jest członkiem Rady Sołeckiej w Jaśkowicach
   od dnia 11.02.2015r.
   Odpowiednie pismo zostało złożone w Urzędzie Miasta i Gminy
   Gratulacje Panie Marcinie.

   • Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 18 lutego 2015

    Jakie błędne informacje? Panie Józefie proszę przestudiować protokół lub zapis video , M. pisze jasno i wyraźnie nie trudno zrozumieć o co chodzi… Pozatym w moim mniemaniu nie napisał nic co by sie nie zgadzało…. wiec nie wiem skad u Pana taki komentarz…

    • Przez: Józef Zamieszczono: 18 lutego 2015

     no napisałem, że Pan Marcin został członkiem Rady Sołeckiej.
     To jest prawda.

     • Przez: mieszkaniec Zamieszczono: 18 lutego 2015

      Zgadza sie, wiec dlaczego pisze Pan ze poprzednik podaje błędne informacje… Wszak napisał to samo…

  • Przez: czytelnik Zamieszczono: 18 lutego 2015

   Wielkość baszty mierzy cień, zawiść wielkość ludzi mówi chińskie przysłowie.
   M mnie to akurat nie zdziwiło, nikt na wsi jeśli nie mieszka z dziada pradziada nie jest uważany za “swojego” Na wsi głosuje się na swoich w mieście na partie i układy.
   Podobno w wyborach uzupełniających redaktor został zatwierdzony 🙂
   jako dopiero co osiedlony uzyskał niesamowite poparcie, gratulacje od bardziej życzliwego czytelnika.

   • Przez: M. Zamieszczono: 19 lutego 2015

    Oo,a to nie wiedziałem. Dzięki za sprostowanie. Jak czytałem na tym portalu info, że było 11 kandydatów a 10 wybrano, to mnie zainteresowało, kim był ów “pechowiec”. Zobaczyłem, że p.Marcin i to napisałem i nie sączył się z tego jad – była to zwykła informacja. Nie wiedziałem, że odbyły się wybory uzupełniające. Ciekawe dlaczego i już sobie szukam na ten temat info. Odnośnie głosowania na z” dziada pradziada” – 100% racji:) Pozdrawiam.

    • Przez: M. Zamieszczono: 23 lutego 2015

     I z kronikarskiego obowiązku dodam, że nie było żadnych wyborów uzupełniających, tylko jedna z wybranych osób zrezygnowała i p. Marcin “wskoczył” na jej miejsce. Swoją drogą dziwne, że nie robi się właśnie wyborów uzupełniających w takich sytuacjach. Muszę przyznać, że zebrania osiedli mnie ostatnio zainteresowały ( pierwszy raz byłem w swoim osiedlu ) i faktycznie da się zauważyć małe zainteresowanie tematem, szczególnie osób młodszych. Ja jestem niewiele przed 40-tką i skutecznie zaniżałem średnią wieku. Ciekaw jestem też jak przepisy odnoszą się do kwestii głosowania na takich zebraniach( była wprawdzie urna ale głosy zbierała Pani z Komisji Skrutacyjnej i same je wrzucała do urny – hmmm…) oraz sprawozdań Zarządu za poprzednią kadencję ( gdzie np. w Samborku Przewodniczący w ogóle nie przygotował takiego sprawozdania i nic sobie z tego nie robił). Przepraszam za przynudzanie;) Już kończę.

  • Przez: no no Zamieszczono: 17 lutego 2015

   postarali się 🙂

 2. Przez: Robert Zamieszczono: 16 lutego 2015

  Gratulacje dla mieszkańców, którzy tak licznie przybyli. Wielki rozmach. Często na spotkania sołeckie z wsi liczącej 1000 osób przychodzi 10-15. Wynik 320 to potęga! Oby tak dalej. Im więcej ludzi będzie się interesowało sprawami publicznymi tym wyżej będzie stało życie polityczne w Polsce.

  • Przez: + Zamieszczono: 16 lutego 2015

   Gratulacje dla wszystkich a szczególnie dla młodzieży która pojawiła się na zebraniu. Byliście widoczni i oby tak Wam to zostało młodzieży.

 3. Przez: Ef Zamieszczono: 15 lutego 2015

  W Samborku było zebranie 13 02 i brak jakiejkolwiek informacji,foto,video relacji choć osiedle duże,czyżby nie było na nich Kolasy,Rzepiska,Szczepanik,Majdzika etc. Jak to się ma do informacji o nagrywaniu zebrań zamieszczonej przez Was na wstępie.Rejon wyborczy burmistrza urzędującego Jaśkowice Yauu.Nieładnie,żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Sami wbijacie sobie strzał w stopę.Tak dalej to nie będzie potrzeby Was odwiedzać.

  • Przez: grześ Zamieszczono: 16 lutego 2015

   Ef ty żartujesz czy na poważnie domagasz się obsługi ze strony serwisu społecznościowego. Ja dostrzegam zapotrzebowanie wśród mieszkańców na możliwość oglądania video z takich spotkań tylko w przeciwieństwie do niektórych uważam, że nie może to opierać się o działalność charytatywną. Trzeba z budżetu przeznaczyć kasę na filmowanie i nagrywanie w ramach budowy społeczeństwa obywatelskiego. To rządzący powinni zabiegać o jawność i informację. Również powinni dokładnie zapoznać się z prawem i uświadomić uczestników, sołtysów i przewodniczących o możliwości filmowania i nagrywania przez każdego by nie było takich przepychanek jak w Jaśkowicach.
   Co stoi na przeszkodzie by takie informacje jak zebranie osiedlowe i wiejskie były umieszczane na stronie UMiG zaraz po zakończeniu a protokoły w BIP.

   • Przez: Ef Zamieszczono: 18 lutego 2015

    do grześ – czytanie ze zrozumieniem przekracza twoje możliwości. Nikt nie domaga się “obsługi” i nie jest tak napisane,zastanawia fakt dogłębnej relacji tylko z Jaśkowic. Odpowiadasz manipulacją słowną co świadczy tobie.

    • Przez: sobelo Zamieszczono: 18 lutego 2015

     ponieważ Jaskowice poprosiły infoskawina na zebranie . widocznie nikt z innych sołectw o tym nie pomyślał.

     • Przez: Ef Zamieszczono: 18 lutego 2015

      Taka informacja powinna być na początku artykułu,jeżeli rzetelnie podchodzi się do przekazywania informacji.

    • Przez: korcek Zamieszczono: 18 lutego 2015

     Co znaczy “zastanawia fakt dogłębnej relacji tylko z Jaśkowic” czy to źle?
     bo według mnie dobrze. Trzeba było samemu wziąć kamerę i filmować oczywiście ” dogłębnie”. Każdy ma prawo to zrobić.

 4. Przez: MargoninInfo Zamieszczono: 15 lutego 2015

  Zebranie wiejskie wyborcze w Jaśkowicach [cz. 2/3] min 23:58 ktoś tu delikatnie mija się z prawdą. Nie ma potrzeby ,chyba że dla gminy (podatki) wydzielenia charakteru gruntu pod zabudowaniami w gospodarstwie rolnym i położonych na gruntach rolnych. Mimo ich zabudowania nadal jest to grunt rolny i nie ma przymusu ,nakazu wydzielania !

 5. Przez: jarosław Zamieszczono: 15 lutego 2015

  Zebranie osiedlowe z udziałem 16 osób, bardzo zintegrowane i aktywne społeczeństwo miejskie.
  O jakim osiedlu mówili decydenci?
  Blokowiska to zbieranina ludzi pozamykanych w swoich małych przestrzeniach jedną z nich jest mieszkanie, drugą samochód. Skawina to miasto emigrantów którzy przybywali tu w poszukiwaniu pracy i miejsca w ulu. Jedyne co tych ludzi jest w stanie poderwać, to wymyślony wróg. Ktoś kto nie przystaje do ich tumiwisizmu staje się takim wrogiem ale zwykle w sieci 🙂
  Jak było podczas wyborów w Samborku jakaś cisza panuje w komentarzach na skawińskich portalach. To niby osiedle ale faktycznie dobrze uprzemysłowiona wieś za torami.

 6. Przez: viatoll Zamieszczono: 14 lutego 2015

  Trzeba uświadomić GDDKiA, że to co stracą na budowie bramek szybko odzyskają, bo mniej będą wydawać pieniędzy na remonty DK44. To właśnie argument finansowy i bezpieczeństwo powinny przemówić do zarządcy drogi. Prowadzone w tym roku badania ruchu dadzą kolejną odpowiedź o ile wzrósł ruch na drodze od 2010 roku, kiedy prowadzono takie pomiary, szczególnie ciężarówek.

 7. Przez: sł Zamieszczono: 14 lutego 2015

  II część zapisu, mieszkaniec Jaśkowic zwraca uwagę na brak bezpieczeństwa dla kierowców ul. Energetyków. W sumie ma szczęście, że nie chodzi tam piechotą po zmroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *