Rok skontrolowany – miliony oszczędności

Krakowski ZUS w 2018 r. obniżył i cofnął świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na kwotę 8,8 mln złotych. W całym kraju zaoszczędzono ponad 195 mln złotych. Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli: dotyczącą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie np. pracuje.

Krakowski ZUS w efekcie kontroli przeprowadzonych od stycznia do grudnia 2018 r. wydał 989 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę niemal 1,4 mln złotych.

ZUS ma również obowiązek obniżenia podstawy obliczenia wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Wysokość świadczenia jest ograniczana w takim przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w ubiegłym roku krakowski ZUS obniżył wypłaty przeszło 5 tys. osób, w wysokości niemal 7,3 mln zł. Do wprowadzenia obowiązkowego elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co nastąpiło 1  grudnia 2018 r., każdy musiał w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia przedstawić je pracodawcy. Jeżeli tego nie zrobił, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie za każdy kolejny dzień spóźnienia, począwszy od 8 dnia zwolnienia, aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu w poprzednim roku ograniczone wypłaty w Krakowie sięgnęły 173 tys. zł i dotknęły 2,2 tys. osób. Od 1 grudnia, czyli od momentu uruchomienia obowiązkowych e-zwolnień, takie sytuacje nie mają już miejsca.

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *