Rozpatrzono uwagi mieszkańców do wyłożonego projektu MPZP Gminy Skawina

_Jaśkowice_skawina_gmina_PROJEKTBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, wydając Zarządzenie nr 217/2014 z 8 grudnia 2014 r., rozstrzygnął o rozpatrzeniu uwag złożonych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina. MPZP wyłożony był do publicznego wglądu w dniach 6 października – 3 listopada 2014 r. Uwagi mogły być składane do 17 listopada 2014 r. Poniżej, w załącznikach, publikujemy rozstrzygnięcia dla każdego z sołectw. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.

Załączniki do ZARZĄDZENIA Nr 217/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina:

Źródło:
BIP Gminy Skawina / gminaskawina.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *