Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku (…)”

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.


Ogólne zasady konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji: 7 lutego 2019 r.
  • zakończenie konsultacji: 27 lutego 2019 r.
  • konsultacje przeprowadza się w formie: pisemnej – poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego w następujący sposób:
    – poprzez adres poczty elektronicznej: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci elektronicznego formularza konsultacyjnego w wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc);
    – poprzez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu, ul. Rynek 14, pok. 1 – dziennik podawczy;
  • komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 1 (kierownik: Barbara Ptak, tel.: 12 277 01 53, e-mail:b.ptak@gminaskawina.pl);
  • dodatkowych informacji udziela Agnieszka Chmielarczyk, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 3, pok. 1, tel.: 12 277 01 08, e-mail: a.chmielarczyk@gminaskawina.pl;
  • dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna na stronie internetowej UMiG w Skawinie (www.gminaskawina.pl) w zakładce „konsultacje społeczne”, w BIP oraz w siedzibie UMiG w Skawinie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Rynek 3, pok. 1.

Wszelkie szczegółowe informacje publikujemy w załącznikach. 

Link do informacji w BIP-ie:  KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Zobacz także:

Wniosek z art. 241 KPA o odbiór odpadów zielonych z terenu gminy Skawina minimum co dwa tygodnie [AKTUALIZACJA]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *