Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w obszarach: sportu i kultury

football-field-1015696-mBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert w obszarach: sportu i kultury.

AKTUALIZACJA (1 kwietnia 2014 r.):

Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Facimiech rezygnuje z realizacji zadania publicznego i z otrzymanej dotacji

Na stronie serwisowej UMiG Skawina – gminaskawina.pl można zapoznać się z rozstrzygnięciami otwartych konkursów ofert w obszarach sportu i kultury.

W tym celu ze strony głównej serwisowej gminy należy wejść kolejno w kilka następujących po sobie linków. Zaczynamy od:

Uwaga NGO: konkursy ofert rozstrzygnięte!

potem trzeba wejść dalej:

Wiadomości NGO

a następnie tutaj:

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert – sport i kultura

by ostatecznie dotrzeć do linka dotyczącego rozstrzygnięcia dotyczącego konkursu ofert na sport:

1) Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – sport

oraz dotyczącego konkursu ofert na kulturę:

2) Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – kultura

gdzie znajdujemy zarządzenia z tabelami w kwestii wysokości dotacji na sport i kulturę.

===

Ad meritum. O wiele krócej. Poniżej prezentujemy WYSOKOŚĆ DOTACJI przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w 2014 r. oraz WYSOKOŚĆ DOTACJI przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” w 2014 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – sport

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – kultura

Linki do BIPu:

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,858855.html

http://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/get/id,858858.html

Źródło:
UMiG Skawina

1 response to "Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert w obszarach: sportu i kultury"

  1. Przez: cz Zamieszczono: 7 marca 2014

    Czemu tak dużo przeznacza się pieniędzy na piłkę nożną, czy nikt nie ma pomysłu na promowanie innych dyscyplin sportowych w gminie ? Kto rączki i nóżki ma ten w piłkę gra, bo sukcesów jakoś nie widać, poza dzieciakami.
    Oferta – kultura to grosze gdy to zestawić z finansowaniem kopaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *