Rusza przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków.

1403592-gddkiaW piątek 18 września 2015 r. ogłoszony został przetarg ograniczony, czyli dwuetapowy, na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków. Tym samym przybliża się dzień, kiedy skróci się czas podróży z Krakowa do Warszawy.

55,6 kilometrowy odcinek S7 został podzielony na trzy części realizacyjne i zainteresowane inwestycją firmy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną ilość odcinków realizacyjnych:

– część nr 1: odcinek realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.
– część nr 2: odcinek realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
– część nr 3: odcinek węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.

Prace projektowe, roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawcą. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane.
Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert wynosi 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), natomiast najdłuższy możliwy termin realizacji może obejmować 37 miesięcy.

Firmy zainteresowane tą inwestycją mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 18.11.2015 r.

Źródło:
Iwona Mikrut
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *