Ruszyła budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będą spore utrudnienia

Jeśli pracujecie, lub odwiedzacie południowo-zachodni Kraków, to musicie się liczyć z nadchodzącymi utrudnieniami. W środę, 18 lipca 2018 r., oficjalnie rozpoczęto budowę Trasy Łagiewnickiej. Prace budowlane ruszyły na pętli tramwajowej w Kurdwanowie, za kilka dni wykonawca wejdzie na skrzyżowanie ulic Turowicza i Herberta. Podczas inauguracji budowy trasy, prezes spółki Trasa Łagiewnicka SA przekazał wykonawcy oficjalny dokument (decyzję ZRiD), zezwalający na rozpoczęcie prac. Został również przedstawiony projekt zmian w organizacji ruchu, które mają obowiązywać w ramach prowadzenia prac dla etapu I, II oraz III. 

W czwartek, 19 lipca br., od wczesnych godzin porannych nastąpiła zmiana organizacji ruchu, związana z rozpoczęciem realizacji budowy Trasy Łagiewnickiej.

W pierwszej fazie robót – rejon skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa – wystąpią utrudnienia w ruchu związane z:

  • wyłączeniem z ruchu fragmentu tarczy skrzyżowania (brak możliwości jazdy na wprost) na ciągu ulic Witosa i Do Sanktuarium
  • zamknięcie ul. Do Sanktuarium dla ruchu od skrzyżowania ul. Herberta, Turowicza, Witosa do skrzyżowania z ul. Totus Tuus
  • zawężeniem jezdni do jednego pasa ruchu na ciągu ul. Witosa (jezdnie północna oraz południowa).

Z ul. Witosa na ul. Turowicza będzie można skręcić wyłącznie w prawo.

Wjazd na ul. Witosa możliwy będzie tylko z ul. Herberta (przy skręcie w prawo), zaś z ciągu ul. Turowicza konieczne wykonanie manewru nawracania na ul. Herberta.

Uwaga, obsługa komunikacyjna placu handlowego „Beskidy” oraz ul. Przykopy pozostaje bez zmian.

Co obejmuje Trasa Łagiewnicka?

– Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jej kluczowym elementem jest kolejna ważna dla miasta linia tramwajowa (połączy os. Kurdwanów z ul. Zakopiańską). Co bardzo istotne, realizacja Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka tzw. III obwodnicy Krakowa, z trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Projekt przyczyni się do odciążenia ruchu w rejonie ścisłego centrum Krakowa – w tym w rejonie Alej Trzech Wieszczów umożliwi przejęcie ruchu międzydzielnicowego z centrum, co przełoży się na zmniejszenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Budowa Trasy Łagiewnickiej to realizacja: 3,5 km drogi, 2,3 km linii tramwajowej, 5 tuneli o łącznej długości 2,1 km. To także nowe węzły drogowe, mosty, kładki, chodniki, drogi dla rowerów. Prace przy tej inwestycji rozpoczęły się w lutym tego roku od trwających do dziś robót przygotowawczych. Nie wpływały one na ruch pojazdów, ponieważ prowadzone były między sanktuariami św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W tym miejscu przygotowywany jest teren pod jeden z planowanych tuneli, w którym po zakończeniu inwestycji będzie przebiegało torowisko. W ciągu ostatniego miesiąca natomiast wprowadzone zostały zmiany na pętli w Kurdwanowie.

Zanim ruszą prace związane z rozbudową pętli w Kurdwanowie oraz budową tunelu pod ul. Turowicza (wraz z przebudową skrzyżowania ulic Turowicza, Herberta), wykonawca będzie w ramach etapu I, od 19 lipca do sierpnia tego roku dostosowywał organizację ruchu, tak, aby możliwy był ruch pojazdów oraz prace budowlane.

Zakłada w tym okresie:

  • zamknięcie dla ruchu ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (na odcinku od skrzyżowania do ul. Totus Tuus),
  • zwężenie jezdni do jednego pasa na wlocie/wylocie ul. Witosa,
  • realizację przejazdu na relacji ul. Witosa, Herberta za pomocą przejazdu tymczasowego.

Więcej informacji tutaj.

W ramach etapu II, trwającego od sierpnia 2018 r. do maja 2019 r. wykonawca przewiduje: prowadzenie ruchu dwukierunkowego wyłącznie dla relacji północ-południe po jednym pasie w każdą stronę (ruch po ul. Turowicza) oraz całkowite zamknięcie wlotu wschodniego i zachodniego skrzyżowania.

Natomiast dla etapu III, trwającego od czerwca 2019 r. do grudnia 2019 r.: prowadzenie ruchu dwukierunkowego wyłącznie dla relacji północ-południe, po jednym pasie w każdą stronę (ruch po ul. Herberta) oraz całkowite zamknięcie wlotu wschodniego i zachodniego skrzyżowania.

W czasie prowadzonych prac dla etapu II i III wykonawca wyznaczył trasy objazdowe, z wykorzystaniem ulic: Beskidzkiej – Tarnobrzeskiej – Turowicza, ul. Herberta – Bujaka – Beskidzkiej, ul. Beskidzkiej – Sławka.

Zarząd o Trasie

– Realizacja całości przedsięwzięcia otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka III obwodnicy Krakowa z komplementarnymi trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie nowa linia tramwajowa na odcinku od obecnej pętli Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej – zaznacza Mariusz Piątkowski, prezes spółki Trasa Łagiewnicka SA.

W kwietniu 2016 r. Ministerstwo Skarbu Państwa utworzyło Polski Fundusz Rozwoju (PFR), którego zadaniem jest oferowanie instrumentów służących rozwojowy przedsiębiorstw, samorządów czy osób prywatnych. – To właśnie dzięki temu funduszowi Kraków może obecnie realizować część trzeciej obwodnicy miasta od strony zachodniej, czyli Trasę Łagiewnicką. Dodatkowo przedsięwzięcie uzyskało współfinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, w wysokości aż 97,56 mln zł – podkreślił Marcin Korusiewicz, wiceprezes spółki Trasa Łagiewnicka SA.

Budowa Trasy Łagiewnickiej jest dla miasta i mieszkańców niezwykle ważna. Pozwoli ona na realizowanie przejazdów pomiędzy południowymi dzielnicami, z pominięciem wąskich ulic osiedlowych. Jednocześnie zaprojektowana jest w taki sposób, że wybudowane w trakcie prac na tej arterii tunele nie podzielą miasta na dwie części, a jedynie zintegrują ją z obecną infrastrukturą poprawiając ruch pojazdów.

– Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszy się ruch pojazdów w centrum Krakowa. Zwiększy się przepustowość ciągu drogowego, stanowiącego część trzeciej obwodnicy Krakowa. Przeniesienie ruchu ze ścisłego centrum to także czystsze powietrze dla mieszkańców – powiedział Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka SA.

Źródło:
krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *