Rząd proponuje przepisy mające przyśpieszyć rozwój elektromobilności w Polsce

Rada Ministrów przyjęła kilka dni temu projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Cel przyjętego przez rząd projektu: ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce, w tym wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe przepisy ułatwią m.in. proces instalowania infrastruktury ładowania w blokach wielorodzinnych.
Proponowane przepisy mają być też kolejnym elementem dostosowywania prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej, m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Najważniejsze rozwiązania:

– Uregulowane zostaną procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych.
a) Przepisy ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. 
b) Dzięki temu, osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. 
c) Tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.
– Doprecyzowane zostaną zasady tworzenia stref czystego transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców). To także wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie i pozostawienie większej możliwości ich kształtowania gminom.
– Doprecyzowane będą przepisy regulujące, które stacje ładowania powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz doprecyzowano definicję stacji ładowania.
– W związku z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, określono minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

___

Jak podkreśla rząd, elektromobilność jest dziedziną, która rozwija się dynamicznie na całym świecie. Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do znacznej redukcji emisyjności sektora transportu oraz zwiększenia poziomu ekologii w tym sektorze. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, rząd dostosowuje przepisy do coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej. 

Dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych i wiceszef europejskiej organizacji AVERE Maciej Mazur stwierdził, że przyjęty we wtorek projekt pozwala sądzić, że część oczekiwań branży została właściwie zaadresowana i nowe prawo faktycznie pozwoli przyśpieszyć rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. – Chodzi przede wszystkim o ułatwienia instalacji infrastruktury budynkowej, np. w bloków wielorodzinnych co otworzy ich mieszkańcom szanse na posiadanie auta elektrycznego – stwierdził.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj więcej na gov.pl i Prawo.pl:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych-oraz-niektorych-innych-ustaw
https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-zacheca-do-kupowania-pojazdow-elektrycznych,511002.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *