Rzeszowska Kancelaria pełnić będzie obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina do 2015 roku

paragraf_prawoPrzedstawiamy Państwu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Do przetargu przystąpiło 11 kancelarii adwokackich i radcy prawnego. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz liczba osób, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających kwalifikacje zawodowe w postaci uprawnień radcy prawnego lub adwokata.

Poniżej znajduje się streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

 

Cena (koszt)

Liczba osób (Radcy prawni,Adwokaci) posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego

Razem

Kpmz.pl Załuski,Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Al. Armii Krajowej 7

35-307 Rzeszów

(2)

  37,20

  40,00

  77,20

Kancelaria Prawna K.Kawecki, G. Syjut i Wspólnicy Spółka Komandytowa

os. Albertyńskie 1-2

31-851 Kraków

(6)

  60,00

  5,22

  65,22

Kancelaria Radcy Prawnego

 Urszula Rozenbjager

ul. Brożka 3

30-347 Kraków

(5)

 

  50,27

  13,91

  64,18

Joanna Lemańska Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Cystersów 13A /1

31-553 Kraków

(10)

  32,35

  6,96

  39,31

LAWBERRY Radkowiak-Macuda, Pietrzyk, Radcowie Prawni sp. p.

u. Syrokomli 11 /6b

30-102 Kraków

(11)

  33,82

  1,74

  35,56

Kancelaria Adwokacka Ryszard Kryj-Radziszewski

ul. Ariańska 7 /5

31-505 Kraków

(7)

  31,00

  3,48

  34,48

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano

ul. Jagiellońska 6 /17

40-035 Katowice

(8)

  25,36

  3,48

  28,84

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Kpmz.pl Załuski, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów

Cena oferty: 295 170.48 zł

Uzasadnienie wyboru: Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert.

==

Świadczenie usług odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu (wskazane od 9:00 do 15:00), przez 5 dni w tygodniu w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie. Świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego musi wykonywać co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

Zakończenie trwania zamówienia: 31 marca 2015 r.

Źródło:
BIP UMiG Skawina