Rzetelne składy paliw stałych na terenie gminy Skawina

W poniedziałek, 16 października 2017 r., o godz.: 10:00, w skawińskim Ratuszu, na sali obrad, odbędzie się uroczyste podpisanie porozumień z właścicielami prowadzącymi sprzedaż paliw stałych, którzy na mocy podpisanego dokumentu zostaną wpisani na listę rzetelnych składów. Jakie warunki muszą spełnić właściciele, co otrzymają w zamian…

Mając na uwadze potrzebę trwałej poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Skawina, stanowiącej warunek konieczny do ograniczenia chorób wywoływanych zanieczyszczeniami pyłowymi, a także w związku z wprowadzeniem Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliw, Gmina Skawina zaprosiła właścicieli Przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż paliw stałych do uroczystego podpisania Porozumień celem wpisu  na Listę rzetelnych składów niehandlujących mułami i flotami.

Warunkiem wpisu na Listę rzetelnych składów niehandlujących mułami i flotami jest deklaracja NIEposiadania w swym asortymencie  paliw stałych niskiej jakości (mułów i flotów oraz drewna o wilgotności powyżej 20%)  równocześnie objętych zakazem palenia przez tzw. uchwałę „antysmogową”, która zakazuje od 1 lipca 2017 stosowania w gospodarstwach domowych wyżej wymienionych paliw.

Gmina Skawina zobowiązuje się do umieszczenia danych Przedsiębiorstwa na swojej stronie internetowej www.gminaskawina.pl i na Facebooku celem utworzenia listy rzetelnych składów, aby promować Przedsiębiorców, którzy działają zgodnie z podstawowymi celami Porozumienia. Informacje o liście rzetelnych składów będą upublicznione także na ulotkach oraz w Biuletynie Informacyjnym. – podano w komunikacie na stronie gminaskawina.pl

===

Komentarz od redakcji:

Liczymy, że oprócz strony internetowej gminaskawina.pl oraz Facebooka, dane dotyczące rzetelnych składów zostaną umieszczone przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *