SAS nie odpuszcza w sprawie fetoru: apele, spotkanie z mieszkańcami, konferencja prasowa oraz ostrzeganie przez megafon

Mimo tego, że obecnie nie ma sezonu grzewczego przyczyniającego się w głównej mierze do zanieczyszczeń (niska emisja), Skawiński Alarm Smogowy nie daje za wygraną. W ostatnim czasie sporo się dzieje w naszej gminie jeśli chodzi o podejmowanie aktywnych prób walki z ogarniającym miasto Skawinę fetorem i odorem a przede wszystkim zawartymi w nim substancjami niebezpiecznymi. Trzeba również zaznaczyć, że niektóre spowijające miasto substancje w powietrzu są bezwonne (podobnie jak tlenek węgla), a mogą być równie trujące, co śmierdzące. O szczegółach poniżej.

Przypomnijmy, jak wynika z publikacji SAS oraz naszych, udało się nam potwierdzić obecność toksycznych substancji w przemysłowym fetorze spowijającym Skawinę. O tym dlaczego te wykryte substancje są tak niebezpieczne, jaki jest obszar ich oddziaływania i jaki wpływ na nasze zdrowie ma stała ich emisja przekonywał SAS na spotkaniu z mieszkańcami, które zorganizował na Rynku w Skawinie 27 maja 2018 r.

Co tak naprawdę WIOŚ stwierdził w powietrzu wokół skawińskich zakładów przemysłowych?

Poniżej przedstawiamy grafiki z miejscami poboru próbek, listami wykrytych niebezpiecznych substancji oraz opisem ich wpływu na zdrowie ludzkie:

O bardziej szczegółowych wynikach badań WIOŚ pisaliśmy w poprzednim artykule.

Przez prawie rok próbowano ustalić skąd emitowany jest fetor!

Teraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdza nareszcie, że fetor jest, ale rzekomo nie jest szkodliwy. Z drugiej strony stwierdza, że ze względu na stwierdzone w analizach powietrza wokół zakładów niebezpieczne substancje, ich wpływ na nasze zdrowie można potwierdzić tylko przez wykonanie analizy ilościowej, na którą WIOŚ nie ma pieniędzy.

O co w tym wszystkim chodzi?
Dlaczego wszyscy wiedzą, że nie ma żadnej skutecznej ochrony mieszkańców przed szkodliwymi emisjami, których się nie monitoruje, a nawet nie bada okresowo, i nikt z tym nic nie robi?

Posłuchaj materiału Radia Wawa na temat tej skandalicznej sprawy.

– pisze na swojej stronie facebookowej SAS (FACEBOOK: https://www.facebook.com/SkawinskiAlarmSmogowy/)

 

Na spotkanie w Rynku przyszło ok. 40-50 osób, a po spotkaniu przekazano informacje na temat ulotki i petycji, którą mieszkańcy mogą podpisywać:

___

Pobierz: PETYCJA I WEZWANIE DO SKUTECZNEJ OCHRONY NASZEGO ZDROWIA I ŻYCIA PRZED NIEKONTROLOWANĄ EMISJĄ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH PRZEZ ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE NA TERENIE MIASTA I GMINY SKAWINA

W petycji tej zawarto m.in. wezwanie do:

  1. PILNEGO przeglądu ekologicznego decyzji środowiskowych oraz faktycznej emisji ze wszystkich zakładów na terenie MiG Skawina, rozpoczynając od tych, co do których wydane zostały pozwolenia na emisję substancji niebezpiecznych, oraz zmuszenia zakładów do natychmiastowej, pełnej hermetyzacji procesów technologicznych.
  1. PILNEGO wprowadzenia stałego monitoringu niebezpiecznych substancji w powietrzu na terenie osiedli ludzkich w MiG Skawina oraz zmuszenia zakładów do stałego monitoringu zanieczyszczeń na emiterach, wewnątrz i wokół zakładów, w czasie rzeczywistym, oraz publikacji tych pomiarów.
  1. PILNEGO powołania grupy eksperckiej, składającej się m.in. z przedstawicieli instytucji kontrolnych oraz ośrodków naukowych, do przeprowadzenia kompleksowej analizy wpływu emitowanych substancji na zdrowie i życie pracowników i mieszkańców, szczególnie tych z osiedli wokół zakładów, z uwagi na niepokojące doniesienia o wysokiej zachorowalności na nowotwory w tych rejonach Skawiny.
  1. NATYCHMIASTOWEGO ustanowienia zakazu lokowania nowych zakładów przemysłowych trwale negatywnie oddziałujących na środowisko w MiG Skawinie, ze względu na przesyt przemysłowy spowodowany lokalizacją kilkudziesięciu takich zakładów w jednej Gminie (np. przez stosowne zmiany w MPZP) oraz opracowania strategii rozwoju MiG w oparciu o inwestycje neutralne dla środowiska.

___

Petycja ta została również opublikowana na specjalnie przygotowanej stronie Krakowskiego Alarmu Smogowego: https://chceoddychac.pl/zakladyskawina

Materiał video z tego spotkania przygotowała Telewizja Skawina:

Z kolei ulotka przygotowana przez SAS znajduje się pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ

Jednocześnie na jutro m.in w sprawie w sprawie wysoce toksycznych substancji, potwierdzonych w fetorze emitowanym przez skawińskie zakłady, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zorganizował konferencję prasową z udziałem nie tylko mediów, ale również mieszkańców, w tym Skawińskiego Alarmu Smogowego.

BENZEN, NAFTALEN, KSYLEN czy ujęty w konwencji sztokholmskiej HEKSACHLOROBUTADIEN to tylko niektóre ze szczególnie niebezpiecznych dla naszego zdrowia toksyn, jakie potwierdzono w chemicznym fetorze, dławiącym mieszkańców. W zależności od wiatru, toksyny są niesione przez całe miasto! Chemiczną woń odnotowaliśmy nawet 2 km od zakładów! Pamiętajmy jednak, że niektóre substancje są bezwonne!

– podaje na swojej stronie SAS

Szczegóły samej konferencji zawarto na stronie gminnej: KLIKNIJ TUTAJ

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane:

  • dotychczasowe ustalenia i wyniki przeprowadzonych badań uzyskane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie,
  • działania podjęte i planowane przez SAS oraz Gminę Skawina
  • oraz harmonogramy działań zmniejszających wpływ na środowisko przedstawione przez przedsiębiorstwa.

Ponadto z podjętych w ostatnim czasie działań, SAS wczoraj w godzinach wieczornych, z racji wyczuwalnego na skawińskim Rynku, w Parku Miejskim, czy na Gubałówce, oraz ul. Torowej i Krakowskiej (wiatr północny), przystąpił do informowania mieszkańców o zagrożeniu przez megafon:

“UWAGA MIESZKAŃCY! UWAGA MIESZKAŃCY!

Chemiczny fetor emitowany przez zakłady przemysłowe zawiera niebezpieczne substancje. Prosimy o zamknięcie okien i nie przebywanie w miejscach występowania fetoru!”

Poniżej nagranie video z ul. Torowej opublikowane na profilu SAS:

 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *