Skarga firmy CLIF Sp. z o.o. na Burmistrza Skawiny bezzasadna (PROTOKÓŁ zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej)

Firma CLIF sp. z o. o. dnia 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej 7.08.2017 r.) złożyła skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz I Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina „..w związku z naruszeniem przez ww. praworządności oraz interesów skarżącego….”. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę, spotkała się z I Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy oraz wystosowała pismo, zaproszenie do skarżącego. Pomimo potwierdzenia otrzymania pisma, reprezentanci skarżącego nie byli obecni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej (Zespół Kontrolny). Zdaniem Komisji działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz I Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszały zasad praworządności oraz interesów skarżących. Komisja Rewizyjna zawnioskuje by na najbliższej sesji uznać przez Radę Miejską skargę za bezzasadną. W głosowaniu uczestniczyło 5 członków Komisji, 5 osób było za uznaniem skargi za bezzasadną. Poniżej prezentujemy protokół z komisji rewizyjnej, który opublikowanow BIP Gminy Skawina.

Niestety, nadal protokoły z posiedzeń komisji radnych (i nie tylko!) publikowane są w niezgodnej z przepisami prawa (Krajowe Ramy Interoperacyjności) i standardem WCAG 2.0 formie (graficzne pliki, skany obrazkowe – zamiast w wersji cyfrowo przeszukiwalnej).

Standard WCAG 2.0 określa stopień dostępności stron internetowych, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych lub seniorów. W dokumentach publikowanych przez Gminę Skawina jest poważny problem, bo przez publikację obrazków PDF wyklucza się cyfrowo osoby niepełnosprawne (nie są w stanie wykorzystać programów wspomagających korzystanie z dokumentów).

Tłumaczyliśmy to władzom Skawiny na łamach naszego portalu wiele razy, ale dalej jest z tym problem. Kiedy zaczną stosować odpowiednie standardy? Wciąż nie wiadomo…

Standard WCAG 2.0

WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Ale do rzeczy:

Protokół nr 28/2017 z dnia 18 września 2017 r. 


Źródło:
BIP Gminy Skawina

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *