Skawina na 8. miejscu ze wszystkich gmin Małopolski

Skawina_Logo_3Gmina Skawina zdobyła 8. miejsce wśród 179 ocenianych gmin Małopolski w IV edycji „Rankingu Gmin Małopolski 2013”, który organizowany jest przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie.

 

Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2012 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 

1. Dochody własne na 1 mieszkańca

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca

3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca

4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca

5. Środki europejskie pozyskane przez gminę na 1 mieszkańca

6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

8. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców

10. Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców

11. Ilość udzielonych noclegów na 1 tys. mieszkańców

Skawina_Infoskawina_MISTIA(kliknij aby powiększyć)

Ranking jest okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Sądzimy, że przeprowadzone analizy statystyczne mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Dokumenty do pobrania:

Wyniki Rankingu Gmin Małopolski

Regulamin Rankingu Gmin Małopolski

Załącznik Nr 1 do Rankingu: Metodologia

Załącznik Nr 2 do Rankingu: Wzór wniosku o udzielenie informacji

 

Źródło:
MISTiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *