Skawina – zdecydowane stanowisko w sprawie smrodu z zakładu Valeo

Jak informuje w przesłanej informacji prasowej Skawiński Alarm Smogowy, Rada Społeczna ds. Ochrony Powietrza wzywa Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do podjęcia pilnych działań w związku z tym, iż Valeo Autosystemy sp z o.o. nie wywiązują się z deklaracji, składanych w podpisanym 5 lipca 2018 r. porozumieniu między władzami zakładu Valeo a władzami Gminy Skawina, odnośnie eliminacji uciążliwych emisji z zakładu.


W szczególności Rada Społeczna wnosi o:

1. Czasowe (do chwili rozwiązania problemu uciążliwych emisji) usunięcie z administrowanej przez Urząd Miasta i Gminy oraz inne podległe Burmistrzowi jednostki (Centrum Kultury i Sportu itd.) przestrzeni publicznej logotypów i materiałów promocyjnych firmy Valeo Autosystemy sp z o.o. oraz nieprzyjmowanie od ww. firmy materiałów promocyjnych (np. materiałów biurowych dla przedszkoli) i kontraktów sponsorskich (np. na organizację imprez kulturalnych takich jak Bieg Skawiński, Dni Skawiny). Tak wysoce uciążliwa firma, która nie wywiązuje się z deklarowanych obietnic poprawy, nie powinna być partnerem Urzędu Miasta i Gminy, a zawieszenie współpracy, stanowić powinno przestrogę dla innych firm oraz zwrócenie uwagi, że władze Gminy traktują problem uciążliwych zakładów poważnie.

2. Wystąpienie do zarządu Valeo Autosystemy sp z o.o. oraz zarządu grupy Valeo we Francji o;

– pisemne wyjaśnienia dlaczego pomimo deklarowanych i faktycznie zrealizowanych działań naprawczych problem uciążliwych, potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia emisji z terenu zakładu nie zniknął, a wręcz uległ nasileniu.

– złożenie wyjaśnień dot. zwiększenia liczby urządzeń zamontowanych w halach produkcyjnych od czasu podpisania porozumienia wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób wpływają one na całkowitą imisję gazów z zakładu.

3. Niezwłoczne wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Zarządu Województwa Małopolskiego o wykonanie przeglądu ekologicznego i rewizji wydanych pozwoleń na działalność zakładu, w szczególności emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym określenia skali emisji niezorganizowanej) oraz przeprowadzenia ich analizy pod kątem wpływu na zdrowie mieszkańców Skawiny, zgodnie z ubiegłoroczną rekomendacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, który z wysokim prawdopodobieństwem potwierdził występowanie substancji niebezpiecznych w próbkach powietrza pobranych wokół zakładu Valeo.

Pełna treść stanowiska tutaj:
https://drive.google.com/file/d/15XZkj8DMNyWM1jLCf9I_dP3qaQj4ke9R/view?usp=sharing

Skawiński Alarm Smogowy podał, że podpisuje się pod stanowiskiem Rady Społecznej i deklaruje również bardzo zdecydowane działania przeciw uciążliwym emisjom z zakładu Valeo, którego chemicznego, odbierającego oddech smrodu ma, tak jak i mieszkańcy gminy, “serdecznie DOŚĆ!”

Zobacz stanowisko SAS: KLIKNIJ TUTAJ

fot. SAS

7 response to "Skawina – zdecydowane stanowisko w sprawie smrodu z zakładu Valeo"

 1. Przez: GUNB Zamieszczono: 28 kwietnia 2019

  Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o.
  Budowa nadziemnego bezciśnieniowego zbiornika stalowego na glikol dietylenowy o poj. 36m3
  Wikipedia
  Związek ten jest stosowany do produkcji płynów zapobiegających zamarzaniu. Jest szkodliwy, może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, płuc, oczu i skóry. Ma również działanie narkotyczne.
  W trakcie rozpatrywania.
  Długa lista i kolejne aromaty, kwindesencja zapachów na zawsze.
  Wyszukiwarkę udostępnia: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 2. Przez: GUNB Zamieszczono: 28 kwietnia 2019

  BORYSZEW” S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie
  Przebudowa i rozbudowa hali odlewni wraz z budową wewnętrznych urządzeń technologicznych, zewnętrznego elektrofiltra, scrubera i komina,
  – w celu rozbudowy (zwiększenia wydajności) instalacji do wtórnego wytopu aluminium i innych odpadów, zawierających aluminium,
  W trakcie rozpatrywania

 3. Przez: GUNB Zamieszczono: 28 kwietnia 2019

  VESUVIUS POLAND Sp. z o.o.
  Budowa linii technologicznej do procesu nawęglania wyrobów ogniotrwałych wraz z budową instalacji wewnętrznych: gazu, wentylacji mechanicznej, energii elektrycznej oraz budową fundamentów urządzeń technologicznych, a także przebudowa i rozbudowa hali impregnacji „C1” wydziału W2
  W trakcie rozpatrywania.

 4. Przez: dobra wróżka Zamieszczono: 28 kwietnia 2019

  po wizytacji u naszych trucicieli napisano: … Ze względu na zobowiązania do poufności, nie mogę określić rodzaju zanieczyszczeń powstających w poznanych procesach technologicznych, ale członkowie Rady je poznali (w pewnym zakresie)… czyli sporo już jest wiadome, a teraz czas na „negocjacje” – co można ujawnić, upublicznić, a może nawet zlikwidować, a czego dla dobra ich samych, lepiej aby mieszkańcy nie wiedzieli nadal! Na osłodę. link – uchwała RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej) ws. prezentu (1 mln złotych) Gminy dla powiatu na likwidacje śmietnika po firmie GRC. https://krakow.rio.gov.pl/art,578,uchwala-ki-4111122019
  Jest nadzieja że uchwała będzie unieważniona, a może nawet …. już jest ?!

 5. Przez: konkluzja Zamieszczono: 27 kwietnia 2019

  Wiele emocji w wypowiedzi, niestety sporo prawdy.
  https://youtu.be/PC0d2lp2tC8?t=17744
  Czy decydenci zamieniając kilkuset hektarów terenów zielonych w strefy przemysłowe, nie mieli świadomości konsekwencji dla mieszkańców? Czy wiedzieli, że koncentracja tak olbrzymiej ilości firm na małym obszarze, spowoduje skutki jakie dziś obserwujemy? Czy zdają sobie sprawę jaki Mordor powstał, w którym oni i ich rodziny również mieszkają? Wiedzieli i wiedzą to doskonale. Po nas choćby i potop, Niech sobie będzie co chce! Po nas choćby i potop – Nie ma wygranych w tej grze! Czy mieszkańcy nie zauważyli ile pieniędzy wpompowała gmina w strefy, drogę dojazdową do tych zakładów zwaną szumnie obwodnicą?

 6. Przez: Michał Zamieszczono: 25 kwietnia 2019

  Dzień dobry, czy jest jakaś możliwość nałożenia kary na trucicieli z Valeo ( i innych, podobnych zakładów )? Czy jest jakaś instytucja/organ który może np. nałożyć karę za każdy dzień nie przestrzegania obowiązujących norm jakości powietrza? Z tego, co rozumiem, to Inspektorat Ochrony Środowiska nic nie może i jest to instytucja dla picu, ale np. organy gminy/powiatu/wojewódzkie(inne niż WIOŚ) mają coś do powiedzenia i zastosowania “środków przymusu” za nieprzestrzeganie prawa?

 7. Przez: Ma Zamieszczono: 25 kwietnia 2019

  Popieram i podpisuje się pod tym dwoma rękoma.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *