Skawiński Alarm Smogowy pisze do RPO ws. zanieczyszczeń i działań Inspekcji Ochrony Środowiska

Skawiński Alarm Smogowy wystosował do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z przeprowadzanym przez niego postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym przemysłowego zanieczyszczenia powietrza w Skawinie. Zwraca w nim uwagę, że uważne prześledzenie chronologii działań, podjętych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, oraz analiza ich wyników wskazują na katastrofalne zaniedbania w zakresie realizowania konstytucyjnego obowiązku władz publicznych w zakresie ochrony Obywatelek i Obywateli przed skutkami zanieczyszczenia środowiska (co ma naruszać art. 74 Konstytucji RP). Wylicza przy tym szereg błędów merytorycznych, jakie w ocenie SAS popełniła Inspekcja, zwraca uwagę na poważne i świadome nadużycia ze strony WIOŚ oraz wskazuje na ich skutki: “bezproduktywny, wynikający z wypaczonego obrazu sytuacji spór między władzami samorządowymi różnych szczebli, zamiast wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji Skawiny, a także innych miast przemysłowych, zrzeszonych w apolitycznej koalicji Dość Trucia!”.

W podsumowaniu listu czytamy: „w sprawie, której dotyczy wszczęte przez Pana postępowanie wyjaśniające, jak w soczewce skupiają się liczne patologie związane z systemem nadzorowania emisji przemysłowych przez powołane do tego instytucje. Artykuł 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Może i powinien być on realizowany za pośrednictwem stosownych instytucji (WIOŚ, GIOŚ) i w oparciu o istniejące prawo. Konkludując powyższe wywody należy stwierdzić, iż rozpatrywana przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawa pokazuje, że zarówno obecne instytucje, jak i obecne prawo regulujące ochronę środowiska i obywateli przed skutkami zanieczyszczeń nie gwarantują nam, Polkom i Polakom, ani bezpieczeństwa ekologicznego, ani rzetelnej informacji o stanie i ochronie.”

List Skawińskiego Alarmu Smogowego można znaleźć TUTAJ

Źródło: SAS

Zobacz także:

https://glos24.pl/glos24/region-podkrakowski/wiadomosci/item/20607-skawina-sas-odkrywa-manipulacje-urzednikow

https://dziennikpolski24.pl/skawinski-alarm-smogowy-skarzy-sie-na-inspekcje-ochrony-srodowiska-do-rzecznika-praw-obywatelskich/ar/c1-14379973

Skawiński Alarm Smogowy pisze do RPO ws. zanieczyszczeń i działań Inspekcji Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *