Skawiński Alarm Smogowy pyta WIOŚ, wojewodę, GIOŚ i Ministra Środowiska o efektywność podejmowanych działań

Skawiński Alarm Smogowy skierował wczoraj zapytania do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pawła Ciećko, Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika oraz p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Barbary Żuk na temat efektywności podejmowanych działań po wejściu w życie nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Szczegóły zapytania w informacji poniżej.

Treść skierowanego w dniu 24 stycznia 2019 r. pisma SAS: 

Szanowny Panie Ministrze Środowiska: Henryk Kowalczyk,
Szanowny Panie Główny Inspektorze Ochrony Środowiska: Paweł Ciećko,
Szanowny Panie Wojewodo Małopolski: Piotr Ćwik,
Szanowna Pani p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Barbara Żuk,

w związku z nieznośnym chemicznym fetorem, który spowija nasze miasto, Skawinę, od kilku lat wskutek niezorganizowanych emisji toksyn z zakładów przemysłowych oraz w związku z zagrożeniem ponownych pożarów składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, jakie działają na terenie Skawiny, pragniemy zapytać, w ramach dostępu do informacji publicznej, czy zaistniałe zmiany po wejściu nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, jaka miała miejsce 1 stycznia 2019 roku i przyniosła m.in. 600 nowych etatów inspektorskich, 80 milionów złotych na regulację płac pracowników inspektoratu, a także powołując 24 godzinne dyżury inspektorskie, spowodują (oraz kiedy to nastąpi), że podległy Wojewodzie Małopolskiemu, krakowski WIOŚ;

1. Zbada stężenie silnych toksyn, które wskutek presji mieszkańców potwierdził w chemicznym fetorze wokół skawińskich zakładów, kwitując badania tym, że nie ma środków na dalsze badania i ocenę wpływu zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców? Oficjalna opinia WIOŚ w tej sprawie w załączeniu.

2. Zbada ile niebezpiecznych substancji faktycznie emitują uciążliwe zakłady w sposób ciągły i przestanie bazować wyłącznie na dostarczonych przez nie sprawozdaniach?

3. Zmusi uciążliwe zakłady do pilnej hermetyzacji zamiast informować mieszkańców, że powinni być wdzięczni tym zakładom, które póki co tylko zapowiadają modernizację?

4. Wyegzekwuje zakaz prowadzenia działalności przez składowiska odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, w których stwierdzono szereg nieprawidłowości i które wciąż, jak bomba z opóźnionym zapłonem, każą czekać nam na kolejne pożary?

Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie, co zakończy dramat tysięcy mieszkańców naszego miasta, narażonych na poważne przemysłowe zanieczyszczenia powietrza każdego dnia.

Zważywszy na wagę poruszanego problemu, będziemy wdzięczni za odpowiedź na zadane pytania bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem

Skawiński Alarm Smogowy
Ruch Społeczny Mieszkańców 
Miasta i Gminy Skawina

_____

Zobacz także:

Jak zmiany w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska wpłyną na jej działanie, a jak na rynek gospodarowania odpadami? Kiedy GIOŚ odmawia wwozu odpadów do Polski? Co stanie się z podmiotami z szarej strefy? Rozmawiamy z Markiem Haliniakiem, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/gios-komentuje-najnowsza-ustawe-4984.html

O konsultacjach społecznych i uwagach jakie zostały uwzględnione lub nie w stosunku do projektowanej zmiany ustawy o IOŚ, można przeczytać tutaj:

Zestawienie uwag wniesionych w toku opiniowania i konsultacji publicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *