Skawiński Alarm Smogowy skierował apel do Prezydenta RP

Skawiński Alarm Smogowy wystosował apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy a to związku z szokującymi wynikami pomiarów składu chemicznego fetoru, emitowanego ze skawińskich zakładów przemysłowych. Wyniki te opublikowaliśmy dziś na łamach portalu InfoSkawina. Poniżej można zobaczyć pełną treść przedmiotowego apelu, opublikowanego na stronie facebookowej SAS. 

Treść apelu Skawińskiego Alarmu Smogowego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2018 r.

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu mieszkanek i mieszkańców miasta i gminy Skawina zwracamy się do Pana jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, pierwszego wśród równych, który obejmując powierzony mu Urząd ślubował pomyślność obywateli uczynić swym najwyższym nakazem. Dziś pomyślność nasza, naszych rodzin i sąsiadów jest zagrożona z powodu toksycznych substancji znajdujących się w skawińskim powietrzu oraz słabości Państwa, któremu brak narzędzi, by nas chronić.

O tym, że w sezonie grzewczym oddychamy powietrzem, które zabija, wiemy nie od dziś. Jednak wraz z nastaniem wiosny, gdy reszta kraju może wziąć głębszy oddech, gminy takie jak nasza – silnie zindustrializowane, otoczone strefami przemysłowymi – wciąż pozbawione są dostępu do najbardziej oczywistego dobra wspólnego, jakie można sobie wyobrazić: czystego powietrza. W ramach działań Skawińskiego Alarmu Smogowego długo zabiegaliśmy, aby skład chemiczny spowijającego nasze miasto fetoru, pochodzącego z różnych zakładów zlokalizowanych w Strefach Aktywności Gospodarczej, został zbadany. Po wielu miesiącach wspólnych starań mieszkanek i mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina – starań okupionych ciężką pracą społeczną, długimi godzinami spędzonymi wokół zakładów, nad dokumentami i przepisami oraz w gabinetach ekspertów, u których szukaliśmy fachowej i rzetelnej rady; pracą zauważoną przez przemysłowców, oskarżających nas fałszywie, także publicznie, o szukanie korzyści finansowych i politycznych – doczekaliśmy się reakcji stosownych organów Państwa.

Przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie analizy próbek cuchnącego powietrza, zebranego wokół stref przemysłowych, potwierdziły obecność toksycznych związków chemicznych, takich jak benzen, toluen, naftalen, czy wpisany do konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych heksachlorobutadien. 

Niestety, jak stwierdza w swoim piśmie WIOŚ, jedyna instytucja w Polsce uprawniona do kontrolowania procesów produkcyjnych w małych i dużych zakładach przemysłowych, nie dysponuje zasobami – prawnymi, finansowymi i ludzkimi – pozwalającymi na analizę ilościową, która jest jedynym sposobem oceny stopnia zagrożenia mieszkańców miasta, każdego dnia wdychających skażone powietrze. Innymi słowy, Państwu brak narzędzi, by kontrolować działalność zakładów, którą samo dopuściło na mocy stosownych pozwoleń, wydawanych na szczeblach centralnym i samorządowym, oraz by dbać o bezpieczeństwo pracowników i sąsiadów tych zakładów. I Państwo mówi obywatelom, że więcej zrobić dla nich nie może.

My jednak, obywatelki i obywatele, nie godzimy się na niemoc i słabość władz publicznych, zobowiązanych przez Art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom, a także do ochrony środowiska, powszechnego udzielania informacji o nim i wspierania działań obywateli podejmowanych na rzecz poprawy jego stanu. Jak dotąd zrobiliśmy więcej, niż ktokolwiek mógł od nas wymagać. Nadszedł czas, aby władze publiczne wypełniły swoje zobowiązanie wobec nas, nałożone chociażby przez punkt 4 Art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Panie Prezydencie! Wzywamy Pana, piastującego najmocniej zakorzeniony w woli obywateli Urząd w Państwie, do podjęcia wszelkich działań, zmierzających do uruchomienia wszystkich dostępnych władzom publicznym narzędzi, które umożliwią systemowe, a nie tylko doraźnie, rozwiązanie problemu nienormatywnego, uciążliwego, a niekiedy wręcz toksycznego oddziaływania przemysłu na ludzi, obywatelki i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

W żadnym wypadku nie występujemy przeciwko przemysłowi! Chcemy żyć w kraju nowoczesnym, rozwijającym się dzięki sile przedsiębiorczości, pomysłowości i kunsztowi zarówno jego mieszkańców, jak również tych wszystkich, którzy właśnie u nas widzą przyszłość dla swoich inwestycji . Ale chcemy też, żeby silne Państwo stało na straży obywateli i chroniło małych i słabych przed nadużyciami ze strony wielkich i silnych.

Doniesienia o bulwersujących – świadomych lub wynikających z niewiedzy i braku skutecznego aparatu kontroli i nadzoru ekologicznych skutków działalności – nadużyciach przemysłowców z Oświęcimia, Mielca czy Szczecinka, a teraz także ze Skawiny, potwierdzają, iż problem jest powszechny, a jego rozwiązanie na szczeblu lokalnym nie jest możliwe.

Prosimy więc Pana o przywrócenie nam wiary w Państwo, którego częścią wszyscy jesteśmy.

Z wyrazami najwyższego szacunku,
Skawiński Alarm Smogowy oraz Mieszkanki i Mieszkańcy Skawiny

Link do publikacji apelu na stronie facebook – TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *