Skawiński Alarm Smogowy wraz z Urzędem Miasta i Gminy przygotowuje program działań do walki ze smogiem

W Skawinie trwają prace nad programem działań do walki ze smogiem, którego celem ma być wymierna poprawa jakości powietrza w Mieście i Gminie na przestrzeni kilku najbliższych lat. Bazę programu stanowią postulaty Skawińskiego Alarmu Smogowego, które zyskały szerokie poparcie społeczne mieszkańców, po nagłośnieniu skali problemu smogu w gminie Skawina, gdzie powietrze w okresie grzewczym należy do najgorszych w Europie. Podejmując postulaty mieszkańców, Burmistrz powołał specjalny zespół, którego zadaniem jest wypracowanie optymalnego programu działań wraz z członkami Skawińskiego Alarmu Smogowego.

Program skupia się na czterech podstawowych filarach; 

1. Działaniach informacyjnych,

2. Działaniach Edukacyjnych,

3. Kontrolach i karach za zatruwanie powietrza (zarówno przez domy prywatne jak i przedsiębiorstwa),

4. Działaniach profilaktycznych i prewencyjnych. 

Działania skupiają się na ochronie zdrowia i życia mieszkańców, m.in. poprzez; podniesienie świadomości problemu, ustanowienie zakazu zajęć ruchowych na zewnątrz dla dzieci w dni z najwyższym stężeniem smogu a także rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz dofinansowania dla mieszkańców, którzy przystąpią do programu wymiany źródła ciepła w swoim domu. Najważniejszym wyzwaniem jest oczywiście finansowanie programu, gdyż jak wyliczył Skawiński Alarm Smogowy, aby realnie myśleć o likwidacji źródeł niskiej emisji, należy z budżetu gminy przeznaczać rocznie co najmniej 2,7 miliona złotych (co wydaje się realne, ponieważ stanowi zaledwie 1,5% budżetu MiG Skawina).

Jeśli nie wystąpią opóźnienia, prace nad projektem programu powinny zakończyć się z początkiem kwietnia. W dalszej kolejności program zostanie poddany konsultacjom społecznym i przedłożony Radzie Miejskiej w Skawinie.

Postulaty Skawińskiego Alarmu można zobaczyć na profilu Facebook.

Źródło:
Skawiński Alarm Smogowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *