Skawiński Alarm Smogowy zaapelował do Organizacji Narodów Zjednoczonych

“Szanowni Przedstawiciele ONZ GLOBAL COMPACT (UNGC), w imieniu mieszkanek i mieszkańców Skawiny wzywamy Państwa do podjęcia pilnych działań w związku z problemami środowiskowymi związanymi z działaniem w naszym mieście fabryki Valeo – firmy, która jest członkiem UNGC. Prosimy o podjęcie roli mediatora między władzami lokalnymi, mieszkańcami i zarządem przedsiębiorstwa we Francji i pomoc w rozwiązaniu problemu emisji dławiącego, uciążliwego fetoru z fabryki.” – takimi słowami rozpoczyna się list do Organizacji Narodów Zjednoczonych, który 1 lipca 2019 r. wystosował Skawiński Alarm Smogowy.

Apel ten, do którego link znajdziecie Państwo poniżej, skierowany został do polskich i międzynarodowych władz UNGC. United Nations Global Compact jest, jak czytamy na oficjalnej stronie, “największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.” Jednym z jej członków jest firma Valeo.

Jak wskazuje na swoim profilu facebookowym SAS, ponieważ prośby o pomoc w rozwiązaniu problemu, które kierował do głównej siedziby Valeo, pozostały bez odpowiedzi, zdecydowano się poprosić o arbitraż UNGC. W liście SAS przywołuje trzy postulaty z deklaracji UNGC, dotyczące wymagań stawianych członkom w zakresie OCHRONY ŚRODOWISKA:
Firmy powinny: (1) wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, (2) podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz (3) wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

Jednocześnie SAS żywi nadzieję, że powołana przez Kofiego Annana organizacja ujmie się za mieszkańcami gminy Skawina i dwoma kluczowymi dla nas postulatami: HERMETYZACJĄ produkcji przez firmę Valeo oraz KONTROLĄ imisji przez niezależnych ekspertów.

Więcej z informacji na Facebooku oraz liście (język ang.):

Treść listu do ONZ:

https://docs.google.com/document/d/1uSLHIiDGveq1B8ie4cALehzlxG3nJHRggeWpZXGatyo/edit

Facebook:

Przypomnijmy tylko 10 zasad uczestnictwa w United Nations Global Compact:

PRAWA CZŁOWIEKA

  1. Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
  2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDY PRACY

  1. Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
  2. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
  3. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
  4. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Firmy powinny: wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
  2. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
  3. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

  1. Firmy powinny przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

https://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *