Skawińskie Centrum Komunikacyjne – konsultacje społeczne!

Infoskawina_JaskowiceBurmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w badaniu ankietowym nt. Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego, które jest elementem konsultacji społecznych „Planu Mobilności dla Gminy Skawina”. Prosimy o dzielenie się opiniami nt. koncepcji stworzenia Centrum – zabierz głos w dyskusji!

Co to jest Skawińskie Centrum Komunikacyjne?
Skawińskie Centrum Komunikacyjne – SCK – jest to koncepcja węzła komunikacyjnego integrującego różne środki transportu (w tym linie autobusowe oraz ciągi pieszo-rowerowe), zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Skawinie, który ma umożliwić komfortowe korzystanie z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Co to jest Plan Mobilności?
Plan Mobilności (PM) jest dokumentem, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem i wybór transportu publicznego jako głównego środka transportu w codziennych podróżach. Plany mobilności ustalają długoterminową strategię zarządzania oraz promowania zrównoważonego transportu poprzez konkretne, pozytywne działania. Realizacja założeń „Planu Mobilności dla Gminy Skawina” pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się komunikacją zbiorową lub pojazdami przyjaznymi środowisku.

Infoskawina_Jaskowice
Jaśkowice z lotu ptaka / fot. M. Hałat

Organizacja konsultacji
Badanie opinii trwa do 31 grudnia 2015 r. Opinie mieszkańców będą zbierane za pomocą ankiet internetowych dostępnych pod adresem: http://bit.ly/1SeZHeq  oraz papierowych kolportowanych na terenie gminy, jak również w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Rynek 1, Rynek 2, Rynek 3, Rynek 12, Rynek 14), w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny, a także w siedzibie Straży Miejskiej.

W dalszym ciągu zachęcamy do konsultacji Planu Mobilności (link: http://bit.ly/1jQSXIi) za pomocą specjalnego formularza, który można pobrać ze strony internetowej gminy lub otrzymać w wersji papierowej w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Rynek 12 w Skawinie.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
skawinaplanmobilnosci@gmail.com  w formacie możliwym do edycji (.doc, .docx).
W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Plan Mobilności”.

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej można również złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14.

Zapraszamy do wypełniania ankiet!

Źródło:
Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *