Składy Obwodowych Komisji Obwodowych w wyborach do Parlamentu RP 2015

wybory do PE maj 2014 SkawinaZapraszamy do zapoznania się z listami osób, które zasiadają w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Skawina. Składy 25 OKW zostały powołanie zarządzeniem Burmistrza z dnia 5 października 2015 r. 

Jeśli zainteresowani są Państwo z których konkretnie komitetów są członkowie komisji, trzeba spojrzeć do zarządzenia: Pobierz.

Wszystkie informacje na temat najbliższych wyborów publikowane są w BIP na stronie: TUTAJ.

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W SKAWINIE

z siedzibą

w Gimnazjum nr 2 w Skawinie, ul. Mickiewicza 11a

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Michał Przemysław Sumera Skawina Przewodniczący
2 Mariusz Piotr Kucharczyk Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Joanna Katarzyna Rybarczyk Krzęcin Członek
4 Adrian Stanisław Smęder Skawina Członek
5 Klaudyna Smęder Skawina Członek
6 Jerzy Lech Kulewski Skawina Członek
7 Ewa Styrkosz Skawina Członek
8 Karolina Urbańska Skawina Członek
9 Beata Pękala Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 2 W SKAWINIE

z siedzibą

w Gimnazjum nr 2 w Skawinie, ul. Mickiewicza 11a

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Tomasz Sebastian Majcherek Skawina Przewodniczący
2 Agata Marczyk Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Mateusz Mirosław Józefczyk Skawina Członek
4 Marzena Anna Antosiewicz Skawina Członek
5 Tadeusz Kwarciak Skawina Członek
6 Renata Katarzyna Zając Pozowice Członek
7 Angelika Filipczyk Radziszów Członek
8 Kinga Styczeń Rzozów Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 3 W SKAWINIE

z siedzibą

w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, ul. Korabnicka 19

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Ewa Gołąb Skawina Przewodniczący
2 Wojciech Paweł Opyrchał Ochodza Zastępca Przewodniczącego
3 Monika Kubisiak Skawina Członek
4 Marcin Maciej Michniak Skawina Członek
5 Katarzyna Magdalena Badura Pozowice Członek
6 Michał Arkadiusz Kędzierski Skawina Członek
7 Karolina Czopek Skawina Członek
8 Monika Fiołka Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 4 W SKAWINIE

z siedzibą

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Krystyna Kulewska Skawina Przewodniczący
2 Emilia Kowalik Krzęcin Zastępca Przewodniczącego
3 Sebastian Antoni Kotula Wola Radziszowska Członek
4 Elżbieta Porębska Skawina Członek
5 Mateusz Łukasz Zając Skawina Członek
6 Maria Helena Madej Skawina Członek
7 Magdalena Laura Chorąży Wola Radziszowska Członek
8 Urszula Styrylska Skawina Członek
9 Teresa Leśniak Skawina Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 5 W SKAWINIE

z siedzibą

w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 17

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Jacek Michał Marczyk Skawina Przewodniczący
2 Maria Zasada Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Ewa Józefczyk Skawina Członek
4 Irena Samborska Skawina Członek
5 Agnieszka Massalska Skawina Członek
6 Irena Józefa Chorąży Wola Radziszowska Członek
7 Małgorzata Styrylska Skawina Członek
8 Tomasz Jakub Pierzchała Skawina Członek
9 Małgorzata Baczyńska Zelczyna Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 6 W SKAWINIE

z siedzibą

w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, ul. Kopernika 13

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Katarzyna Werewka Skawina Przewodniczący
2 Anna Trojan Kopanka Zastępca Przewodniczącego
3 Agnieszka Adamczyk Skawina Członek
4 Sabina Anna Bętkowska Skawina Członek
5 Rafał Kazimierz Werewka Skawina Członek
6 Ewelina Dominika Racułt Wola Radziszowska Członek
7 Dorota Janina Żarnowska Skawina Członek
8 Krzysztof Papla Skawina Operator

 

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 7 W SKAWINIE

z siedzibą

w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, ul. Kopernika 13

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Piotr Dąbrowa Skawina Przewodniczący
2 Barbara Piwowarczyk Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Emilia Agnieszka Bednarczyk Skawina Członek
4 Mirosława Ściubak Skawina Członek
5 Weronika Renata Tabor Skawina Członek
6 Sabina Urszula Paciorek Skawina Członek
7 Dorota Bodzioch Skawina Członek
8 Małgorzata Krasowska Skawina Członek
9 Dawid Kapusta Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 8 W SKAWINIE

z siedzibą

w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Skawinie, ul. Ogrody 31

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Danuta Ferrer Lopez Skawina Przewodniczący
2 Henryk Mamoń Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Natalia Anna Jackowska Skawina Członek
4 Joanna Dorota Smęder Skawina Członek
5 Jolanta Kałwa Borek Szlachecki Członek
6 Ilona Zając Rzozów Członek
7 Barbara Masłowska Jaśkowice Członek
8 Justyna Katarzyna Barcik Skawina Członek
9 Anna Droździewicz – Pala Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W SKAWINIE

z siedzibą

w Centrum Wspierania Rodziny, UMiG w Skawinie, ul. Ks. J. Popiełuszki 17

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Jacek Michał Baran Skawina Przewodniczący
2 Natalia Samborska Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Gabriela Marcelina Mróz Skawina Członek
4 Leokadia Piwowarczyk Skawina Członek
5 Tomasz Jan Zajda Skawina Członek
6 Maksymilian Roger Kałwa Borek Szlachecki Członek
7 Czesława Kopeć Skawina Członek
8 Łukasz Zygmunt Pierożek Skawina Członek
9 Aleksandra Barbara Brania Skawina Członek
10 Sylwia Strzałka Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 10 W SKAWINIE

z siedzibą

w Gimnazjum Nr 1 w Skawinie, ul. W. Witosa 4

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Sebastian Wacław Skrocki Skawina Przewodniczący
2 Paweł Piotrowski Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Małgorzata Anna Gruca Skawina Członek
4 Dariusz Krużel Skawina Członek
5 Filiz Maria Sulejman – Srokosz Skawina Członek
6 Danuta Maria Biernat Skawina Członek
7 Kamil Ożóg Skawina Członek
8 Mateusz Jaskierny Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 11 W SKAWINIE

z siedzibą

w Gimnazjum Nr 1 w Skawinie, ul. W. Witosa 4

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Maria Blus Skawina Przewodniczący
2 Kamil Robert Słowiak Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Jerzy Misterek Skawina Członek
4 Anna Pękala Skawina Członek
5 Andrzej Sędzik Skawina Członek
6 Ewa Dziobek – Kałwa Borek Szlachecki Członek
7 Janina Kawa Skawina Członek
8 Justyna Faber Skawina Operator

 

 

 

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 12 W SKAWINIE

z siedzibą

w Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie, ul. Wyspiańskiego 5

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Paweł Mirosław Baran Skawina Przewodniczący
2 Paulina Wrzoszczyk Gołuchowice Zastępca Przewodniczącego
3 Joanna Maria Pospuła Skawina Członek
4 Urszula Teresa Pająk Radziszów Członek
5 Agata Luzar Skawina Członek
6 Anna Stekla Skawina Członek
7 Marek Krzysztof Wojtyłko Skawina Członek
8 Ewelina Paluchowska Jaroszowice Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 13 W RADZISZOWIE

z siedzibą

w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie, ul. Szkolna 7

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Magdalena Anna Pobożniak Skawina Przewodniczący
2 Katarzyna Franciszka Szlachta Wola Radziszowska Zastępca Przewodniczącego
3 Monika Kowalczyk Radziszów Członek
4 Stefan Jakubiec Radziszów Członek
5 Renata Anna Paciorek Jurczyce Członek
6 Magdalena Zofia Blak Wola Radziszowska Członek
7 Łukasz Jerzy Bobula Skawina Członek
8 Maria Kotula Radziszów Członek
9 Tomisław Szymkowiak Borek Szlachecki Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 14 W WOLI RADZISZOWSKIEJ

z siedzibą

w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej, Wola Radziszowska 590

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Maciej Antoni Blak Wola Radziszowska Przewodniczący
2 Iga Grabiec Wola Radziszowska Zastępca Przewodniczącego
3 Grażyna Maria Żmudka Wola Radziszowska Członek
4 Monika Agnieszka Kotula Wola Radziszowska Członek
5 Ewa Iwona Kowalczyk Gołuchowice Członek
6 Magdalena Sroka Wola Radziszowska Członek
7 Urszula Teresa Woźniak Wola Radziszowska Członek
8 Mieczysław Kutek Radziszów Członek
9 Małgorzata Paciorek Radziszów Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 15 W KRZĘCINIE

z siedzibą

w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, Krzęcin 301

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Aneta Wróblewska – Karwacik Krzęcin Przewodniczący
2 Paulina Małgorzata Raczkowska – Papież Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Maria Krystyna Turaj Krzęcin Członek
4 Marcin Mateusz Fryc Facimiech Członek
5 Anna Wróblewska Krzęcin Członek
6 Agnieszka Majcherczyk Krzęcin Członek
7 Martyna Białoch Krzęcin Członek
8 Teresa Warchał Skawina Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 16 W JAŚKOWICACH

z siedzibą

w Domu Ludowym w Jaśkowicach, Jaśkowice 13

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Dawid Łukasz Nowak Jaśkowice Przewodniczący
2 Grażyna Rzeszótko Jaśkowice Zastępca Przewodniczącego
3 Wanda Ewa Pabian Skawina Członek
4 Agata Katarzyna Gaczorek Pozowice Członek
5 Anna Magdalena Wyka Wielkie Drogi Członek
6 Kamil Kurek Jaśkowice Członek
7 Anna Lelek Krzęcin Członek
8 Iwona Kościelna Jurczyce Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 17 W WIELKICH DROGACH

z siedzibą

w Zespole Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach, Wielkie Drogi 192

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Grażyna Wiesława Nawrocka Wielkie Drogi Przewodniczący
2 Marcin Mateusz Pacułt Facimiech Zastępca Przewodniczącego
3 Małgorzata Maria Piwowarczyk Wielkie Drogi Członek
4 Dorota Nastali Facimiech Członek
5 Łukasz Ciepły Pozowice Członek
6 Marcelina Karolina Zawada Wielkie Drogi Członek
7 Małgorzata Śliwa Wielkie Drogi Członek
8 Agata Biela Sułkowice Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 18 W ZELCZYNIE

z siedzibą

w Szkole Podstawowej w Zelczynie, Zelczyna 120

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Maria Windak Wielkie Drogi Przewodniczący
2 Alicja Hyla – Lelek Krzęcin Zastępca Przewodniczącego
3 Józefa Grzesiek Wielkie Drogi Członek
4 Maria Józefa Sekuła Zelczyna Członek
5 Agnieszka Maria Pazdan Zelczyna Członek
6 Agata Ciepły Pozowice Członek
7 Agata Badura Zelczyna Członek
8 Monika Wioletta Boroń Zelczyna Członek
9 Maria Przebinda Skawina Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 19 W POZOWICACH

z siedzibą

w Domu Ludowym w Pozowicach, Pozowice 170

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Piotr Sebastian Barcik Pozowice Przewodniczący
2 Elżbieta Ciepły Pozowice Zastępca Przewodniczącego
3 Józefa Irena Ciepła Pozowice Członek
4 Krystian Stanisław Rutkowski Skawina Członek
5 Magdalena Stanisława Madej Skawina Członek
6 Katarzyna Badura Pozowice Członek
7 Edyta Zaremba Skawina Członek
8 Anna Wawro Pozowice Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 20 W RZOZOWIE

z siedzibą

w Szkole Podstawowej w Rzozowie, Rzozów 90

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Agata Płazieńska Rzozów Przewodniczący
2 Zofia Jakubowska Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Małgorzata Jadwiga Przebinda Skawina Członek
4 Grażyna Małgorzata Wilk Rzozów Członek
5 Agnieszka Marzena Kierzkowska Skawina Członek
6 Violetta Danuta Sroka Wola Radziszowska Członek
7 Katarzyna Lupa Rzozów Członek
8 Małgorzata Bębenek Krzęcin Członek
9 Anastazja Koczur Bęczyn Operator

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W BORKU SZLACHECKIM

z siedzibą

w Zespole Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Borek Szlachecki 106

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Katarzyna Kościelny Rzozów Przewodniczący
2 Barbara Lackowska Borek Szlachecki Zastępca Przewodniczącego
3 Magdalena Dorota Machno Skawina Członek
4 Anna Jadwiga Dziuba Skawina Członek
5 Agata Pachel Skawina Członek
6 Danuta Teresa Kudela Borek Szlachecki Członek
7 Elżbieta Żmuda Krzęcin Członek
8 Magdalena Jaśtal – Balcewicz Kraków Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 22 W KOPANCE

z siedzibą

w Zespole Placówek Oświatowych w Kopance, Kopanka 62

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Małgorzata Anna Leśniak Skawina Przewodniczący
2 Stanisława Cekiera Kopanka Zastępca Przewodniczącego
3 Zbigniew Adam Józefczyk Skawina Członek
4 Monika Danuta Piątek Skawina Członek
5 Klaudia Luzar Skawina Członek
6 Krystyna Maria Stoczek Kopanka Członek
7 Marta Zwijacz Skawina Członek
8 Anna Kapusta Kopanka Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 23 W RADZISZOWIE

z siedzibą

w Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie, ul. Szkolna 7

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Krystyna Jakubiec Radziszów Przewodniczący
2 Mariola Marjon Radziszów Zastępca Przewodniczącego
3 Arkadiusz Piotr Machnik Wola Radziszowska Członek
4 Marta Tyrpa Skawina Członek
5 Paweł Kotula Radziszów Członek
6 Agnieszka Anna Leśniak Skawina Członek
7 Karol Piotr Pająk Radziszów Członek
8 Ireneusz Milc Radziszów Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 24 W OCHODZY

z siedzibą

w Domu Ludowym w Ochodzy, Ochodza 96

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Urszula Piszczek Ochodza Przewodniczący
2 Grzegorz Tłok Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Anna Izabela Wąs Ochodza Członek
4 Magdalena Kotulecka Skawina Członek
5 Marzena Knapik Kopanka Członek
6 Maciej Leszek Czubaj Jaśkowice Członek
7 Małgorzata Zawada Pozowice Członek
8 Patrycja Nędza Kopanka Operator

 

 

SKŁAD

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 25 W POLANCE HALLERA

z siedzibą

w Przedszkolu Samorządowym w Polance Hallera, Polanka Hallera 37

  Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja
1 Ewelina Magdalena Gładyś Skawina Przewodniczący
2 Alicja Katarzyna Klęk – Malik Skawina Zastępca Przewodniczącego
3 Małgorzata Irena Bazan Skawina Członek
4 Piotr Dariusz Wróblewski Krzęcin Członek
5 Katarzyna Mucha Skawina Członek
6 Ewa Śnieżek Polanka Hallera Członek
7 Natalia Opyrchał Grabie Członek
8 Teresa Gładyś Skawina Operator

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *