SKO uchyliło w całości decyzję Burmistrza Skawiny. Wykaz spraw sądowych prowadzonych przez Gminę Skawina od 2012 r. wciąż jednak tajny

Jeśli chodzi o udostępnianie informacji publicznej, to przykro nam to stwierdzać, ale niestety Urząd Miasta i Gminy w Skawinie stał się twierdzą otoczoną wysokim murem i głęboką fosą, które trudno sforsować. W lutym 2017 roku zapytaliśmy Burmistrza żeby przedstawił nam wykaz spraw sądowych, które Urząd Miasta i Gminy w Skawinie prowadzi bądź prowadził od 2012 roku do dnia odpowiedzi na wniosek. Ale takie dane publiczne okazały się za trudne do udostępnienia, stąd najpierw wezwano nas do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego bo według Urzędu jest to informacja przetworzona. Gdy odpowiedzieliśmy, że wcale nie musimy tego wykazywać bo według nas jest to informacja prosta (a nie przetworzona), to otrzymaliśmy decyzję odmowną. Odwołaliśmy się od niej do SKO w Krakowie, żądając uchylenia tej decyzji w całości. Wczoraj otrzymaliśmy decyzję SKO, które uchyliło w całości decyzję Burmistrza oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły tej sprawy.

  1. We wniosku z 4 lutego 2017 r. zwróciliśmy się do Burmistrza z prośbą o udostępnienie wykazu spraw sądowych, prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina (bez jednostek organizacyjnych), z podaniem jej charakteru (administracyjna, cywilna, itd.), krótkiego opisu przedmiotu postępowania, sygnatur tych spraw oraz znaków tych spraw w prowadzonej ewidencji dokumentacji przez Urząd Miasta i Gminy Skawina.

Treść wniosku z 4 lutego 2017 r.:

Szanowni Państwo

W związku z brakiem przedmiotowej informacji publicznej w BIP Gminy Skawina, uprzejmie proszę o przesłanie na maila {…} danych publicznych dotyczących:

1) spraw sądowych, prowadzonych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina (bez jednostek organizacyjnych), z podaniem jej charakteru (administracyjna, cywilna, itd.).

2) krótkiego opisu przedmiotu postępowania

3) sygnatur tych spraw

4) znaki tych spraw w prowadzonej ewidencji dokumentacji przez Urząd Miasta i Gminy Skawina

Proszę o informacje publiczne za okres od roku 2012 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek: z tym, że np. jeśli sprawa zakończyła się prawomocnie choćby dnia 1.01.2012 r., to również proszę ją podać.

Oczywiście – analogicznie w sprawach “późniejszych”.

Z jednego z nagrań video sesji Rady Miejskiej w Skawinie opublikowanego na kanale YouTube przez Urząd Miasta i Gminy Skawina wynika, że podobne zestawienie zostało przygotowywane przez UMiG dla radnych, jednakże nie zostało ono upublicznione, a mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie sprawy sądowe akurat prowadzi ich Gmina.

=====

Jednocześnie by ułatwić wszystkim (administracji publicznej i mieszkańcom) zadanie, na podstawie art. 241 KPA wnioskuję o opublikowanie tych informacji w BIP, by następnym razem, gdy któryś z mieszkańców będzie pytał Państwa o podobną sprawę, to nie będzie musiał składać kolejnego wniosku, a Państwo nie będą musieli odpowiadać na niego, bo wszystko będzie już w BIP.

O sposobie rozpatrzenia wniosku wystarczy poinformować mnie drogą elektroniczną na maila wskazanego wyżej (oszczędność), za co z góry dziękuję.

Z wyrazami szacunku
{…}

======

2. Urząd w odpowiedzi na ten wniosek po kilku dniach wezwał nas do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, bo według niego informacja, o którą prosimy, to nie jest informacja prosta, ale informacja przetworzona, a więc wymagająca “przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usunięcia danych chronionych prawem”.

Odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie odebrana 21 lutego 2017 r.:

3. Nie zgodziliśmy się z tym stanowiskiem. Wobec tego w odpowiedzi na to wezwanie napisaliśmy Burmistrzowi:

Korespondencja do Urzędu z 25 lutego 2017 r.:

Szanowny Panie Burmistrzu

W odpowiedzi na pisemne wezwanie z dnia 16 lutego 2017 r. (odebrane w dniu 21 lutego 2017 r.) znak sprawy: OR.1431.2.6.2017 uprzejmie informuję, że

Wnoszona przeze mnie prośba o informacje, to nie są w żadnym stopniu informacje przetworzone. Wystarczy przecież samo zebranie prostych danych z danych lat, które na pewno prowadzą Państwo w rejestrach elektronicznie i nie będę wykazywał interesu publicznego, bo nie widzę takiej potrzeby.

Przypominam, że z jednego z nagrań video sesji Rady Miejskiej w Skawinie opublikowanego na kanale YouTube przez Urząd Miasta i Gminy Skawina wynika, że podobne zestawienie zostało przygotowywane przez UMiG dla radnych, jednakże nie zostało ono upublicznione, a mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie sprawy sądowe akurat prowadzi ich Gmina.

Może wystarczy je tylko rozszerzyć o proste dane i odesłać do mnie?

Proszę również zauważyć, że im dłużej będą Państwo próbować zwlekać z odpowiedzią na wniosek, tym dla Państwa trudniej.
We wniosku wskazałem bowiem, że proszę o informacje publiczne za okres od roku 2012 do dnia odpowiedzi merytorycznej na ten wniosek.

Jeden wniosek jest dla Państwa uproszczeniem. Oczywiście jeśli Państwo sobie życzą, mogę takich wniosków przygotować kilkadziesiąt, każdy do osobnego miesiąca, począwszy od stycznia 2012 r. i na każdy byliby Państwo zobowiązani odpowiedzieć. Nie chciałem tego robić, ułatwiając Państwu zadanie.

{…}

======

4. W odpowiedzi na naszego maila, z Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie nadeszło pismo, które tylko w części zawierało odpowiedź na nasz wniosek.

Odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z 10 marca 2017 r.:

Załącznik: 

5. Wkrótce potem otrzymaliśmy decyzję odmowną wydaną przez burmistrza.

Całość decyzji Burmistrza z 3 kwietnia 2017 r.: POBIERZ TUTAJ.

6. Nie zgadzając się z tym stanowiskiem, odwołaliśmy się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Całość odwołania do SKO z 18 kwietnia 2017 r.: KLIKNIJ TUTAJ.

7. SKO w Krakowie decyzją z 18 maja 2017 r. (odebrana 26 maja 2017 r.) uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Całość decyzji SKO z 18 maja 2017 r.:

Wobec powyższego czekamy na to, jak ponownie rozpatrzy sprawę Urząd. Oby ze skutkiem pozytywnym dla jawności, otwartości…

Dziwi w tej sprawie fakt, że radnym dało się podobne dane udostępnić, a prasie, portalowi InfoSkawina – jest ogromny problem.

A może któryś z radnych wystąpi o te dane od 2012 roku do 2017 r. i przekaże do publicznej wiadomości, w tym portalowi, do publikacji?

Skoro dało się taką informacje przygotować dla radnych z 2015 i 2016 r. (nagranie video z jednej sesji Rady Miejskiej w Skawinie) to dlaczego byłby problem z pozostałymi latami?

Uważamy, że to ważne informacje dla mieszkańców w jakich sprawach sądowych m.in. za ich pieniądze (podatki) Gmina Skawina bierze udział.

Poza tym od lutego rozpatrywany jest nasz wniosek z art. 241 KPA (!) zawarty razem z przedmiotowym wnioskiem o informację publiczną:

“Jednocześnie by ułatwić wszystkim (administracji publicznej i mieszkańcom) zadanie, na podstawie art. 241 KPA wnioskuję o opublikowanie tych informacji w BIP, by następnym razem, gdy któryś z mieszkańców będzie pytał Państwa o podobną sprawę, to nie będzie musiał składać kolejnego wniosku, a Państwo nie będą musieli odpowiadać na niego, bo wszystko będzie już w BIP.

O sposobie rozpatrzenia wniosku wystarczy poinformować mnie drogą elektroniczną na maila wskazanego wyżej (oszczędność), za co z góry dziękuję.”

Uważamy, że karygodnym jest, iż na ten wniosek z art. 241 KPA nie otrzymaliśmy dotychczas żadnej odpowiedzi, a wniosek zgodnie z ustawą KPA powinien zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki a już najpóźniej w ciągu 1 miesiąca.

Rozważamy wobec tego przygotowanie skargi na Burmistrza do Rady Miejskiej w Skawinie.

=====

O kolejnych krokach będziemy sukcesywnie informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *