Sławomir Grabiec

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Sławomir Grabiec (KWW Anny Wąsowicz – Kontrast), okręg nr 17 – Krzęcin, Grabie, Polanka Hallera

2. Wykształcenie: średnie

3. Doświadczenie zawodowe: Pracowałem m.in. jako animator, aktor, menedżer, pracownik budowlany, glazurnik…

Natomiast od trzech lat z powodzeniem prowadzę własną działalność gospodarczą. Czynnie wykonuję zawód glazurnika oraz zatrudniam pracowników.

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Byłem radnym skawińskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. Natomiast społecznie, wraz z żoną organizuję cyklicznie warsztaty edukacyjne, przedstawienia teatralne, imprezy świąteczne. W parafii Krzęcin prowadzę także, wraz z grupą przyjaciół, spotkania modlitewne.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

1. W pierwszej kolejności chcę sprawić aby kultura była dostępna dla mieszkańców gminnych wiosek. W moim programie wyborczym znalazł miejsce postulat o stworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury z filiami na wsiach. Nie chodzi o tworzenie całkiem nowej komórki, gdzie trzeba by było zatrudniać nowych ludzi. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem będzie wydzielić z kompetencji Centrum Kultury i Sportu właśnie kulturę. Ludzie, którzy do tej pory zajmowali się tą dziedziną w CKiS znaleźli by zatrudnienie w GOK. Sednem tych podziałów było by stworzenie na wioskach filii GOKu, w którym kilka razy w tygodniu pracowałby osoba organizująca zajęcia tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest wiele gmin w Polsce, gdzie takie rozwiązania zdają rezultat na szóstkę.

2. Należy też przeanalizować trasy i częstotliwość kursów komunikacji miejskiej. Zdaję sobie sprawę, że ciężko w tym temacie wypracować złoty środek. Ale jako mieszkaniec wsi uważam, że sytuacja jest daleka od poprawnej. Należy zorganizować prawdziwe konsultacje społeczne i na ich podstawie dostosować kursy komunikacji zbiorowej. A tam gdzie MPK nie chciałoby się dopasować należy podjąć rozmowy z przewoźnikami prywatnymi. Warunkiem jest oczywiście utrzymanie zniżek dla pasażerów.

3. Centrum Kultury i Sportu okrojone z zadań kulturalnych mogłoby zając się promocją sportu, rekreacji i turystyki (w tych zadaniach radzi sobie doskonale). Centrum mogłoby też zająć się koordynacją działań klubów sportowych w gminie. Teraz brakuje pieniędzy na realizację podstawowych zadań a właściwa organizacja, nadzór i promocja działalności klubów wpłynie na unowocześnienie i uatrakcyjnienie oferty klubów. To wpłynie na większe zainteresowanie i aktywność dzieci i młodzieży. A im większe zainteresowanie dzieci tym większe zainteresowanie dorosłych.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Skoro mieszkańcy skarżą się na powyższe należy budować chodniki, ścieżki rowerowe, drogi dojazdowe oraz ich oświetlenie. Pytanie jak? Trzeba ustalić priorytety. Zacząć inwestycje od miejsc blisko szkół, przystanków, placów zabaw aby dzieci były bezpieczne. Biorąc pod uwagę wysokie zadłużenie gminy trzeba też szukać finansowania zewnętrznego. Ważną sprawą jest również edukacja dzieci i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa na drogach oraz obowiązku noszenia odblasków nocą.

Jeśli chodzi o komunikację z Krakowem. Dobrym rozwiązaniem jest budowa Centrum Komunikacyjnego. W przypadku Skawiny naturalnie idealnym miejscem jest Dworzec Kolejowy i jego okolice. Temat nie jest nowy, bo już rozpoczęto starania celem pozyskania środków na jego budowę. Odpowiednia integracja kursów MPK, prywatnych “busów” oraz pociągów pozwoli na całkowite rozwiązanie problemu z komunikacją oraz natężeniem ruchu w mieście.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Mamy rozwinięty system nagradzania dzieci zdolnych. Stypendia, granty, nagrody. Natomiast aby skutecznie podnieść poziom edukacji trzeba skierować uwagę na uczniów ze słabymi wynikami w nauce. Zorganizować system motywacji, pomocy i nagradzania dla najsłabszych za ich postępy.

Jako że głównym polem mojego działania jest kultura, sport ikomunikacja, nie czuje się kompetentny aby temat rozwijać a tym bardziej budować taki system. Przedstawiam pomysł i mam nadzieję, że uda się coś w tym kierunku zdziałać.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Na pewno rozwój sieci monitoringu gminnego przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, ale także faktycznie zwiększy bezpieczeństwo.

Tutaj także należy sięgnąć wzrokiem dalej. Ludzie nie są z natury źli. Przestępczości i chuligaństwa nie dziedziczy się w genach. Dlatego też obecnej młodzieży trzeba stworzyć alternatywę do spędzania wolnego czasu, spróbować zaangażować ich w życie społeczne gminy. Nie można ich wykluczać, bo to m.in. prowadzi do alienacji i chuligaństwa.

Idąc dalej… Na osiedlach i wsiach trzeba stworzyć ofertę kulturalną, sportową i rekreacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kluby Kultury, Świetlice, Kluby Sportowe (działające w ramach GOK i CKiS) będą dobrym rozwiązaniem.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Trzeba promować takie inicjatywy jak Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku warsztaty i zajęcia organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, MultiCentrum i Bibliotekę Publiczną w Skawinie.

Ponadto przywołane już prze ze mnie Kluby Kultury i Świetlice były by dobrym miejscem żeby dla ludzi starszych przygotować zajęcia, koła zainteresowań. Na przykładzie Koła Gospodyń Wiejskich widać, że czasami wystarczy udostępnić miejsce, rozpocząć inicjatywę a ludzie starsi potrafią zorganizować dla siebie atrakcje.

Niestety w naszej gminie folklor jest marginalizowany. Ale można spróbować podjąć inicjatywę na rzecz integracji międzypokoleniowej. Ludzie starsi, zwłaszcza na wsiach, mają sporo do powiedzenia i wiedzy do przekazania. To pomysł odważny, ale wart zastanowienia.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *