Spotkanie poświęcone tematyce rowerowej w mieście i gminie Skawina

Rowerowa_Skawina_Infoskawina014 września 2014 roku o godzinie 18:00 w Restauracji “Cztery Pory Roku w Skawinie” odbyło się spotkanie poświęcone szeroko rozumianej tematyce rowerowej w mieście i gminie Skawina. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Rowerowej Skawiny (jako organizator spotkania), Komendant Komisariatu Policji w Skawinie Grzegorz Hajto, radny miejski Norbert Rzepisko oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Skawina Tomasz Stawowy.

Poruszono kwestię bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg, przejazdów rowerem przez miasto, współpracy stowarzyszeń i grup osób w celu promowania roweru jako ekologicznego środka transportu, służącego rekreacji i uprawianiu sportu, edukacji młodych rowerzystów, infrastruktury rowerowej, standardów rowerowych, wycieczek, promowania jazdy rowerem, szlaków rowerowych. Czyli wszystko o rowerach.

Materiałami służącymi do debaty były m.in. Strategia Rozwoju Gminy Skawina 2014-2020, Studium tras rowerowych dla MiG Skawina, Koncepcja sieci szlaków turystycznych – LGD, Poradnik Miejskiego Rowerzysty, Sieć tras rowerowych w mieście.

Treść pisma skierowanego przez Rowerową Skawinę  do władz miasta po spotkaniu:

Chcemy, aby wdrożone zostały następujące pomysły, ułatwiające przejazd rowerem przez miasto i poprawiające bezpieczeństwo.

1. Ulica Browarna – obniżenie krawężnika na ścieżce.
2. Ulica Browarna – pojedynczy słupek na wjeździe do Parku Miejskiego.
3. Ulica Tyniecka – zdjęcie płytek chodnikowych z korony wału rzeki Skawinki.
4. Wjazd z ul. Torowej na ścieżkę obok Vesuvius – obniżenie krawężnika.
5. Ścieżka obok parkingu Vesuvius – inny typ nawierzchni.
6. Bocznica kolejowa Vesuvius – przejazd przez torowisko.
7. Ulica Działkowców – obniżenie krawężnika i oznakowanie ciągu C-13 i T-22.
8. Schody na szlaku rowerowym na ul. Rzecznej – wykonanie zjazdu lub rampy do sprowadzania rowerów.
9. Ulica Kopernika – umieszczenie pod znakiem zakazu Tabliczki T-22.
10. Ulica Kopernika – wykonanie przejazdu dla rowerów.
11. Ulica J. I. Kraszewskiego – wykonanie ścieżki dla rowerów za blokiem Nr 13.
12. Ulica ks. J. Popiełuszki – oznakowanie chodnika jako ciąg pieszo-rowerowy.
13. Wprowadzenie Tempo 30 na ul. M. Skłodowskiej Curie, Obrońców Tobruku, Monte Cassino.
14. Montowanie bezpiecznych stojaków preferowanych przez rowerzystów „odwrócone U”.

Wykonanie prostych i niskobudżetowych prac inwestycyjnych opisanych wyżej może sprawić, że miasto Skawina będzie posiadać podstawową infrastrukturę rowerową.
Zwracamy się z prośbą o ich realizację. Ze swej strony deklarujemy wolę podjęcia systematycznej współpracy z pracownikami merytorycznymi urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *